V letu 2022 več kot 241 milijonov evrov za poplavno varnost

09. 3. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor je za varnost ljudi s protipoplavnimi ukrepi in vzdrževanjem vodotokov namenilo bistveno več finančnih sredstev. V letu 2022 je za zagotavljanje poplavne varnosti namenilo 241,4 milijona evrov sredstev, od tega 107,2 milijona evrov evropskih sredstev. V letu 2022 je za celotno državo predvidenih 41 projektov, med največjimi sta tudi Protipoplavna ureditev porečja Vipave I. faza - Vipava DRR in dokončna sanacija zadrževalnika Vogršček, ki si ju je danes ogledal minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak.

Ob obisku v Vipavi je minister mag. Vizjak poudaril, da ob teh ureditvah ne gre samo za protipoplavno zaščito, temveč bistveno več. »Gre za večnamenski projekt, ki hkrati služi kot poživitev mesta in njenega jedra, kjer se na eni strani prepleta značilna arhitektura Vipavske doline, po drugi strani izvir Vipave, kjer smo tudi priča jamskemu svetu. Gre za privlačno točko, tako za prebivalce kot turiste.« Ob koncu je poudaril, da je ministrstvo takšne vrednote dolžno zaščititi in ohranjati.

Več na: Poplavna varnost

Nazaj