V okviru NOO razpis za zviševanje delovnopravnih standardov ter varnosti in zdravja pri delu

01. 8. 2022

Na Ministrstvu za delo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) namenjajo posebno pozornost zviševanju delovnopravnih standardov in varnosti in zdravja pri delu, zato želijo delavcem in delodajalcem zagotoviti večjo podporo na tem področju. S tem ciljem so objavili Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela.

Prožnejši načini organizacije dela v okviru pogodbe o zaposlitvi omogočajo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, učinkovitejšo organizacijo dela in zmožnost prilagajanja izrednim okoliščinam. V času epidemije Covid-19 je takšna ureditev dela omogočila vsaj delno nadaljevanje delovnega procesa pri delodajalcih in s tem deloma preprečila povečano brezposelnost.

Namen javnega razpisa je tako v okviru izbranega projekta s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi krepiti možnosti za prožnejše načine organizacije dela v okviru pogodbe o zaposlitvi (npr. organizacija dela na daljavo, gibljiv delovni čas, uporaba prednosti digitalizacije v delovnih procesih), večja podpora pri njihovi uporabi v smislu upoštevanja pravnih podlag in organizacije delovnega procesa s strani delodajalca (npr. digitalizacija procesov, zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja) in krepitev digitalnih kompetenc zaposlenih, ki bodo omogočale njihovo vključevanje v posodobljene delovne procese.

Z izbranim projektom se bo omogočila večja odpornost trga dela in večja vključenost na trg dela, spodbujalo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, krepilo digitalne kompetence zaposlenih in zviševalo standarde varnosti in zdravja pri delu. 

Cilji NOO so spodbujati rast in ustvarjanje delovnih mest, spodbujati večjo participacijo na trgu dela, izboljšati kakovost dela, krepiti gospodarsko in socialno odpornost, spodbujati vključevanja na trg dela in zmanjševanje neenakosti, revščine ter socialne in ekonomske izključenosti.

Vir: Gov.si

Javni razpis s pripadajočo dokumentacijo.

Nazaj