Vlada izdala novo uredbo o odpadkih, z njo večinoma sledi evropski direktivi

01. 6. 2022

Vlada je na seji, dne 31. 5. 2022, izdala novo uredbo o odpadkih. V njej so vključene spremembe evropske direktive o odpadkih.

Spremembe so večinoma posledica precej obsežnih sprememb evropske direktive o odpadkih.

Kot so zapisali na vladi, je bilo nekaj sprememb iz omenjene direktive vključenih že v sedanjo novelo uredbe o odpadkih in novelo zakona o varstvu okolja, vendar je bil ta prenos po mnenju Evropske komisije pomanjkljiv in nepopoln. Pojasnili so, da je bil to eden od pomembnih vidikov, ki je prispeval k odločitvi za pripravo novega zakona o varstvu okolja, s katerim se na novo postavljajo temeljna pravila glede ravnanja z odpadki. Uredba tako rešuje neskladnosti z direktivo o odpadkih in hkrati uvaja nove ureditve iz predloga omenjenega zakona.

Po navedbah ministrstva za okolje in prostor spremembe iz spremenjene direktive o odpadkih, ki jih prenaša predlog uredbe, temeljijo zlasti na poudarkih strategij in ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov; poleg področja proizvodnje proizvodov sta posebej izpostavljena tudi preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadne hrane in smetenja. Velik poudarek je tudi na pripravi odpadkov za ponovno uporabo z vzpostavitvijo in podporo mrežam za ponovno uporabo in popravilo ter na recikliranju odpadkov.

Nova uredba tako kot do zdaj veljavna ureja pripravo in sprejem programov ravnanja z odpadki in programov preprečevanja odpadkov, ki ju vsebinsko dopolnjuje z zahtevami iz evropske direktive, ter informacijski sistem o ravnanju z odpadki in poročanje Evropski komisiji o odpadkih.

V primerjavi z veljavno nova uredba ohranja enako strukturo in vsebino, tako da določa splošne zahteve in pravila ravnanja z odpadki, obveznosti izvirnih povzročiteljev odpadkov, zbiralcev odpadkov in izvajalcev obdelave odpadkov, pa tudi prevoznikov odpadkov ter trgovcev in posrednikov z njimi, so še sporočili.

Vir: N1

Nazaj