Vodeni ogled viadukta Pesnica kot najdaljšega železniškega viadukta v Sloveniji in največjega infrastrukturnega projekta v štajerski regiji

01. 9. 2021

Zaradi dotrajanosti železniške infrastrukture, nujne modernizacije postaj, prilagoditve novim potrebam prometa na vseh evropskih koridorjih ter zagotavljanja večje varnosti so se dela na drugem tiru na relaciji Maribor -Šentilj-državna meja z Avstrijo pričela že leta 2018, takoj po izdaji Uredbe o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo drugega tira med Mariborom in Šentiljem ter državno mejo z Avstrijo.

Ta odsek železniške proge je bil zgrajen leta 1846 v okviru gradnje t.i. Južne železnice med Dunajem in Trstom.

Projekt je v teku in je razdeljen na dve fazi:

  • 1. faza: nadgradnja obstoječega tira, na celotnem odseku, ki je trenutno v izvedbi in se bo zaključil do konca leta 2023. Ocenjena vrednost projekta znaša 254 mio EUR, od česar 101 mio EUR predstavljajo nepovratna sredstva.
  • 2. faza: dograditev dodatnega tira, predvidoma po letu 2030.

Izgradnja pesniškega viadukta sodi, poleg predora Pekel in podvoza Pesnica, med projekte izgradnje nove trase na odseku Počehova-Pesnica ter med inženirsko najzahtevnejši sklop del v okviru 1. faze projekta. Viadukt bo v dolžini 900 m prečkal pesniško dolino; po dokončanju celotne trase bo zagotovljeno električno vozno omrežje, protihrupna zaščita ter vožnja s težjimi in sodobnejšimi vlaki hitrosti do 120 km/h (sedaj največ 80km/h). Zaključek je predviden v prvi polovici leta 2023.

Vabimo vas na voden ogled vidukta, 8. 9. od 9.00 do 13.00.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem dogodku pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Več: Voden ogled viadukta s strokovnim predavanjem

Nazaj