Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu

08. 3. 2022 | Avtor: mag. Romana Lah

Vir: https://skupnostobcin.si/novica/43027/

Predvidene novosti obsegajo:

  • jasnejšo ločitev med nalogami gasilstva,
  • jasneje se ugotovi, kdaj gre za intervencijo,
  • jasneje opredeljene posamezne pojme,
  • možnost dogovora skupne gasilske enote med podjetji, ki potrebujejo svoje gasilce,
  • novosti glede aktiviranja gasilskih enot,
  • ločnico, kaj je izobraževanje in kaj usposabljanje gasilcev,
  • statusno ureditev združenja poklicnih gasilcev.

Povzeto iz predavanja mag. Romane Lah 21.1.2022.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu je v podpisu na vladi RS.

Več na:Sprememba Zakona o gasilstvu

Nazaj