Vlada je sprejela predlog novele zakona o gasilstvu in o varstvu pred požarom

09. 5. 2022

Uradni list št. 39/2022 z dne 21.3.2022

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakonov o gasilstvu in o varstvu pred požarom.

Temeljni cilj predloga novele Zakona o gasilstvu je omogočiti nadaljnji razvoj gasilstva ter povečati usklajenost, racionalnost in učinkovitost izvajanja operativnih nalog gasilstva. Pomembna novost se nanaša na organiziranje operativnih gasilskih enot v gospodarskih družbah, ki morajo v skladu s tem zakonom organizirati operativno gasilsko enoto, saj predlog uvaja možnost, da se na posameznih zaokroženih industrijskih kompleksih organizira tudi skupna gasilska enota za več gospodarskih družb, ki opravljajo svojo dejavnost na tem območju.

V predlogu možnost organiziranja skupne gasilske enote za več organizacij

Do zdaj je morala vsaka gospodarska družba organizirati svojo gasilsko enoto, kar pomeni tudi precej velik finančni strošek tako za organiziranje kot za delovanje enote. S predlogom se dopušča možnost, da se na posameznih zaokroženih industrijskih kompleksih (strnjena območja, na katerih se izvaja dejavnost, ki zahteva organizacijo operativnih gasilskih enot) lahko organizira tudi skupna gasilska enota za več gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki opravljajo svojo dejavnost na tem območju. Taka enota bo zaradi večjega števila gasilcev in opreme bistveno bolj operativno pripravljena za primer požara in druge nesreče.

Vzpostavilo bi se pogoje za financiranje

S predlagano spremembo Zakona o varstvu pred požarom se vzpostavlja pogoje za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog, katerih financiranje je bilo z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) z občin preneseno na državo.

Več na: Zakon o gasilstvu

Več v Uradnem listu: Uradni list

Nazaj