Zakon o spremembi zakona o varstvu pred požarom

21. 1. 2022

Predlog zakona v medresorsko usklajevanje in na SVZ. Dne 11.1.2022 poslan predlog na sejo DT.

S predlagano spremembo se vzpostavijo pogoji za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog, katerih financiranje je bilo z ZFRO z občin preneseno na državo.

Več na: Zakon o varstvu pred požarom

V tej fazi so znane predlagane novosti:

  • glede usposabljanja zaposlenih,
  • presoja glede vzdrževalnih del, evakuacijskih poti, glede odpadkov na prostem (to strokovno presojo bo naredil projektant požarne varnosti in bo podlaga za izvedbo ukrepov),
  • spremembe pri zavezancih za požarni načrt, stražo itd.
  • glede vzdrževanja gasilnikov in požarnega varovanja.

Vir: predavanje mag. Romane Lah dne 21.1.2022

Nazaj