Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027

04. 10. 2018

Nacionalni program varnosti in zdravja pri delu

Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027

(ReNPVZD18–27)

  1. 4. 2018 je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (Ur. l. RS, št. 23/2018). Njena vizija je, da so varnost in zdravje ter dobro počutje pri delu najvišja prioriteta v delovnem okolju in temelj trajne poslovne uspešnosti. Učinkovito zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu brez nezgod, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, je nacionalni interes in interes delavcev ter obveza delodajalcev. Prizadevanje za dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju mora postati skupna zaveza Vlade Republike Slovenije, socialnih partnerjev, podjetij in delavcev.

Več na:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA75

Nazaj