Neustrezna skoraj tretjina preizkušenih izdelkov

12. 9. 2022

Največji je delež neskladnih igrač iz spletnih trgovin zunaj EU. Previdno pri izbiri kolesarskih čelad.

Skoraj tretjina izdelkov, preizkušenih v okviru usklajenega testiranja varnosti izdelkov na trgu Unije, ni izpolnjevala zahtev, petina pa jih je predstavljala resno ali visoko tveganje za zdravje in varnost potrošnikov. Najbolj problematične so igrače iz spletnih trgovin zunaj EU in ponarejene čelade za kolesarje, kaže končno poročilo projekta evropske komisije.

V projektu Usklajene dejavnosti za varnost izdelkov (CASP) za leto 2021, ki je namenjen krepitvi varnosti izdelkov na trgu EU, je prizadevanja združilo 38 nadzornih organov iz 19 držav članic in Evropskega gospodarskega prostora. Slovenije ni bilo med njimi. Na svojih trgih so vzorčili 627 izdelkov iz petih različnih kategorij (igrače iz spletnih trgovin zunaj EU, električne igrače, ležeče zibelke in otroške gugalnice, e-cigarete in tekočine, osebna varovalna oprema) in pet ponarejenih čelad za kolesarje, uporabnike rolk in kotalk, ter jih poslali na preizkušanje v akreditirane laboratorije v EU. Kar 233 od 627 preizkušenih izdelkov ni izpolnjevalo vsaj ene od zahtev, opredeljenih v načrtih preizkušanja.

Za te izdelke so bile opravljene ocene tveganja, da bi ugotovili in količinsko opredelili nevarnost za potrošnike, vključno z opredelitvijo resnosti možne poškodbe in verjetnosti za njen nastanek. Ocenjeno je bilo, da 89 izdelkov pomeni resno tveganje, 31 visoko tveganje, 25 srednje in 123 nizko tveganje za potrošnike. Najpogostejši korektivni ukrep za nevarne izdelke je bil odstranitev s seznama izdelkov spletne trgovine. Sledila sta zahteva, da se izdelek označi z ustreznimi opozorili, in umik izdelka s trga.

Skupno evropsko vzorčenje 627 izdelkov iz petih kategorij.

84 odstotkov igrač iz spletnih trgovin zunaj EU ni izpolnjevalo zahtev.

Ponarejene kolesarske čelade so se odrezale veliko slabše kot prave.

Nevarne igrače iz spletnih trgovin

Največji delež neskladnih vzorcev je bil pri igračah iz spletnih trgovin zunaj EU, najmanjši pa pri e-cigaretah in tekočinah. Pri igračah iz spletnih trgovin so pod drobnogled vzeli napihljive in kopalne ropotuljice za dojenčke, lutke, izobraževalne igrače ter loke in puščice. Skupaj so preizkusili 92 izdelkov; testirali so mehanske in fizikalne lastnosti ter prehajanje kadmija, ftalatov in policikličnih aromatskih ogljikovodikov iz igrač. Kar 84 odstotkov testiranih igrač ni izpolnjevalo ene od zahtev. Večina je bila odstranjenih s seznama izdelkov spletne trgovine.

Veliko bolje so se glede varnosti odrezale električne igrače, a več kot polovica ni imela priloženih primernih opozoril, oznak in navodil.

Katere zahteve so pri posameznih izdelkih še preverjali organi za nadzor trga? Pri osebni varovalni opremi, kot so čelade za kolesarje in opozorilni vidni pripomočki, so izvedli bočne/rotacijske teste ter preverjali zmogljivost blaženja udarcev, trdnost in učinkovitost. Od 131 čelad in opozorilnih vidnih pripomočkov jih je 69 izpolnjevalo zahteve, 31 pa ne. Preizkusili so tudi pet ponarejenih čelad za kolesarje in rolkarje/kotalkarje. Izziv je bil identificirati ponaredke, a rezultati so pomembni: noben izdelek ni izpolnjeval zahtev evropskega standarda za to kategorijo izdelkov. Najslabše so se ponarejene čelade odrezale pri zmogljivosti blaženja udarcev; kar 60 odstotkov vzorcev ni izpolnjevalo te zahteve.

Poročilo prinaša priporočila za potrošnike, organe nadzora in podjetja. Potrošnikom svetuje redno spremljanje sistema hitrega obveščanja o nevarnih neživilskih izdelkih Safety Gate, ki vsebuje pomembne informacije o nevarnih izdelkih, ki so bili odpoklicani; naj berejo opozorila in oznake, ki spremljajo izdelke, in kupujejo pri zaupanja vrednih prodajalcih.

Vir: Delo

Nazaj