Varnost igrač in igral

29. 11. 2022

SPREJETA Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o varnosti igrač

Uradni list RS št. 146/2022 z dne 25.11.2022
08. 11. 2022

PREDLAGANA Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o varnosti igrač

Predpis v pripravi znotraj ministrstva. Predlagatelj Ministrstvo za zdravje4.11.2022 predlog poslan v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.
12. 9. 2022

Neustrezna skoraj tretjina preizkušenih izdelkov

Največji je delež neskladnih igrač iz spletnih trgovin zunaj EU. Previdno pri izbiri kolesarskih čelad.
07. 12. 2020

Obveznosti proizvajalca igrač, 3. del

Modul C Skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje Proizvajalec v skladu z modulom C, ki obvezno sledi modulu B, zagotovi skladnost proizvedenih igrač z odobrenim tipom iz certifikata ES o pregledu tipa. Za ta modul se ne zahteva prisotnost priglašenega organa. Skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 9. 2020

Obveznosti proizvajalca igrač, 2. del

Modul BPreverjanje s tretje strani / ES pregled tipaProizvajalec predloži model igrače oziroma vloži vlogo za ES-pregled tipa priglašenemu organu. Ta pregleda tehnično oblikovanje igrače ter preveri in z izdajo certifikata o ES-pregledu tipa potrdi, da tehnično oblikovanje igrače ustreza zahtevam iz uredbe. Za ta modul se zahteva ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 3. 2020

Obveznosti proizvajalca igrač

Članek je nadaljevanje vsebine članka Uredbe o varnosti igrač. Na začetku je na kratko predstavljen namen igrač, podprt s številkami v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU), v nadaljevanju pa so opisane obveznosti proizvajalca igrač in navedeni praktični primeri. Podatki so bili pridobljeni iz Direktive o varnosti igrač, Uredbe o ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 1. 2020

Varnost igral v Sloveniji

Kako je z varnostjo igral v Sloveniji?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 12. 2019

Uredba o varnosti igrač

Pojasnila uredbe
Samo za aktivne naročnike: