Varnost igrač in igral

07. 12. 2020

Obveznosti proizvajalca igrač, 3. del

Modul C Skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje Proizvajalec v skladu z modulom C, ki obvezno sledi modulu B, zagotovi skladnost proizvedenih igrač z odobrenim tipom iz certifikata ES o pregledu tipa. Za ta modul se ne zahteva prisotnost priglašenega organa. Skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 9. 2020

Obveznosti proizvajalca igrač, 2. del

Modul BPreverjanje s tretje strani / ES pregled tipaProizvajalec predloži model igrače oziroma vloži vlogo za ES-pregled tipa priglašenemu organu. Ta pregleda tehnično oblikovanje igrače ter preveri in z izdajo certifikata o ES-pregledu tipa potrdi, da tehnično oblikovanje igrače ustreza zahtevam iz uredbe. Za ta modul se zahteva ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 3. 2020

Obveznosti proizvajalca igrač

Članek je nadaljevanje vsebine članka Uredbe o varnosti igrač. Na začetku je na kratko predstavljen namen igrač, podprt s številkami v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU), v nadaljevanju pa so opisane obveznosti proizvajalca igrač in navedeni praktični primeri. Podatki so bili pridobljeni iz Direktive o varnosti igrač, Uredbe o ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 1. 2020

Varnost igral v Sloveniji

Kako je z varnostjo igral v Sloveniji?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 12. 2019

Uredba o varnosti igrač

Pojasnila uredbe
Samo za aktivne naročnike: