PREDLAGANA Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o varnosti igrač

08. 11. 2022

Predpis v pripravi znotraj ministrstva. Predlagatelj Ministrstvo za zdravje

4.11.2022 predlog poslan v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.

Nazaj