Varnost na gradbiščih

18. 10. 2023

Akcija nadzora na gradbiščih ter nad delom udeležencev pri graditvi objektov – 2023

V Akciji nadzorov na gradbiščih in nad udeleženci pri graditvi objektov so gradbeni inšpektorji preverjali izpolnjevanja bistvenih zahtev in izpolnjevanja pogojev gradnje. Preverjalo se je, ali udeleženci pri graditvi objektov izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela (investitor, izvajalec, nadzornik in podobno), pa tudi ali so gradbišča ustrezno ...