Varnost strojev - uporaba stroja

20. 12. 2022 | Avtor: Darko Dajčman, ing. stroj.

Uporaba stroja / delodajalec

Delodajalci so odgovorni za zdravje in varnost svojih zaposlenih in vseh drugih ljudi, ki bi lahko bili poškodovani zaradi dejanj njihovih zaposlenih. Delodajalci morajo:

 • zaščititi delavce pred nevarnostmi pri delu z ugotavljanjem in obvladovanjem nevarnosti,
 • poskrbeti, da je opravljanje delo varno,
 • zagotoviti zaščitna oblačila in opremo,
 • usposabljati in nadzorovati delavce, da bodo lahko varno delali,
 • zagotoviti sistem poročanja o nesrečah in spremljati morebitne nesreče, poškodbe ali skorajšnje nesreče,
 • razviti postopke za ravnanje v nujnih primerih.

Če lahko delodajalec nevarnost le zmanjša, mora spremljati okolje in zdravje zaposlenih.

Usposabljanje in nadzor upravljavcev strojev

Delodajalec ali oseba, ki nadzoruje delovno mesto, ne sme nikomur dovoliti uporabe stroja, razen če je bil usposobljen za:

 • dejanske in možne nevarnosti stroja,
 • vse previdnostne ukrepe.

Če upravljavec stroja ne more varno upravljati stroja, mora delodajalec ali oseba, ki ima nadzor, zagotoviti, da upravljavca skrbno nadzoruje nekdo, ki je usposobljen.

Ko usposablja ljudi za uporabo strojev, mora delodajalec pojasniti:

 • kako preveriti in prilagoditi stroj, preden se zažene,
 • kako ustaviti in zagnati stroj,
 • kako stroj deluje,
 • kaj dela stroj,
 • lokacijo in delovanje krmilnikov,
 • dejanske in morebitne nevarnosti ter ustrezne načine za njihovo obvladovanje,
 • namen varoval in drugih varnostnih naprav,
 • pravilno uporabo in nastavitev varoval,
 • uporabo pravilnih delovnih metod,
 • kako prepoznati napake, ki bi lahko povzročile škodo,
 • omejitve in zmogljivosti stroja,
 • nujne postopke.

Pri razvoju programov usposabljanja za operaterje je treba upoštevati navodila proizvajalca.

Pregledi in vzdrževanje

Delodajalec ali upravitelj stroja mora imeti vzpostavljen program pregledov in vzdrževanja. Ta program mora zagotoviti, da kompetentna oseba redno pregleduje, testira in vzdržuje varovala in varnostni krmilni sistem stroja. To zagotavlja zanesljivost in celovitost varnostnega sistema.

Pri razvijanju programov vzdrževanja in popravil je treba upoštevati navodila proizvajalca.

Programi vzdrževanja in popravil morajo določati:

 • kje je potreben servis,
 • koliko servisiranja je potrebno,
 • kakšen servis je potreben,
 • kako pogosto je treba servisirati,
 • kdo je odgovoren za vzdrževanje programov popravil in vzdrževanja,
 • kako bodo napake odpravljene,
 • kateri standardi se uporabljajo za preverjanje in vrednotenje delovanja.

Programe je treba redno pregledovati, da se zagotovi njihova učinkovitost. Razviti, izvajati in vzdrževati je treba natančno evidenco opravljenega vzdrževanja in vzdrževalnih programov.

Čiščenje in vzdrževanje strojev

Delodajalci morajo sprejeti vse izvedljive ukrepe za zagotovitev, da se kateri koli nevaren stroj ustavi, preden se opravi kakršno koli čiščenje ali vzdrževanje. Poskrbeti morajo, da je stroj varen za čiščenje, vzdrževanje in popravilo. Za varno izvajanje teh dejavnosti je treba vzpostaviti postopke, delavce pa je treba usposobiti za upoštevanje postopkov.

Uporabiti je treba tudi izolacijske, označevalne kartice in naprave za zaklepanje.

Za vsako drugo prisotno nevarnost je treba uporabiti ustrezen nadzor, da se preprečijo poškodbe ljudi.

Če je za postopek čiščenja, vzdrževanja ali popravila bistveno, da stroj ostane v delovanju, morajo delodajalci poskrbeti:

 • moč naj gre samo za del stroja, ki mora biti v gibanju,
 • vsi, ki delajo v tej nevarni situaciji, morajo biti ustrezno usposobljeni,
 • vzpostaviti in upoštevati je treba sistem varnega dela,
 • redno je treba pregledovati vse sisteme varnega dela,
 • zmanjšati je treba hitrost vseh nevarnih delov na čim bolj počasno z zmanjšano močjo/silo ali postopno delovanje z omejeno napravo za nadzor gibanja,
 • dostop do nevarnih območij in nadzor nad njimi je treba omejiti na eno osebo,
 • komande za zaustavitev v sili morajo biti dosegljive.

Stroj mora delovati z najpočasnejšo praktično delovno hitrostjo za čiščenje in nastavitev. Krmilo za pomike mora biti tipa zadrževanje (hold-to-run), tako da se stroj ustavi takoj, ko se krmilnik sprosti.

Delodajalci morajo ves čas vzdrževati stroje v dobrem delovnem stanju. Vzdrževanje lahko upravljajo z:

 • načrti preventivnega vzdrževanja,
 • rednimi pregledi,
 • poročili o nevarnem stanju,
 • povratnimi informacijami zaposlenih.

Celoten tekst je za naročnike na voljo med vzorci, v pdf obliki: Varnost strojev.

Nazaj