Varnost strojev

22. 3. 2022

Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi postopkov dviganja

V 4. delu Priloge I direktive o strojih so določene bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za stroje, ki lahko povzročajo nevarnosti zaradi postopkov dviganja. Nevarne okoliščine, povezane s postopki dviganja, vključujejo zlasti padec ali nenadzorovano premikanje bremena, trke s strojem, nosilcem ali bremenom in zrušitev ali prevrnitev dvižnega stroja.Zahteve ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 3. 2022

Dodatne bistvene in varnostne zahteve za odpravo nevarnosti zaradi premičnosti strojev

V 3. delu Priloge I direktive o strojih so določene dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve v zvezi z nevarnostmi zaradi premičnosti strojev. Te zahteve se za zadevne stroje uporabljajo poleg ustreznih zahtev iz 1. dela Priloge I in, kadar je to ustrezno, drugih delov iste priloge.
Samo za aktivne naročnike:
01. 3. 2021

Varnost strojev - Vodnik za varne stroje

Poudarek na tehničnih varnostnih ukrepih in izvajanju varnostnih funkcij
Samo za aktivne naročnike: