Varnost strojev

11. 3. 2024

Varnostne zahteve za stroje za razrez in razkosanje mesa

Smo proizvajalec strojev za razrez in razkosanje mesa in nas zanima predpis, ki določa varnostne zahteve takih strojev, da bo v skladu z Direktivo o varnosti strojev.
Samo za aktivne naročnike:
06. 12. 2023

Osebna varnost na žerjavih

Žerjavi na splošno niso zasnovani za zaščito in varnost oseb pred padci.V praksi se lahko zgodi, da dela z dvižnimi delovnimi ploščadmi, gradbenimi odri ali opremo za osebni dostop (delovne košare) ni mogoče izvajati in tehnični ukrepi za varnost pred padci niso uporabni. Uporaba osebne varovalne opreme proti padcem ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 12. 2023

Varnost strojev: dvoročne krmilne naprave

Sprejem krmilnega ukazaPri stiskalnicah s samodejnim premikanjem navzgor je treba zagotoviti, da je dostop v nevarnem območju zaščiten bodisi z dodatno zaščitno napravo (npr. ESPE) bodisi sam po sebi.Inherentna varna zasnova se doseže z izogibanjem nevarnostim ali zmanjšanjem tveganj z ustrezno izbiro konstrukcijskih značilnosti samega stroja in/ali interakcije ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 9. 2023

Pregledi in preizkusi delovne opreme

Po pravilniku o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št. 101/04) mora delodajalec zagotavljati delavcem brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja ter varnosti njihovega imetja in naravnega okolja. Delodajalec mora po opravljenem ocenjevanju tveganja v skladu z izjavo o varnosti z ukrepi organizacije ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 5. 2023

Nadzor nevarnosti strojev

Delodajalci morajo zagotoviti, da so nevarnosti, povezane s stroji, nadzorovane na delovnem mestu in da stroji ne škodujejo delavcem in upravljavcem.
Samo za aktivne naročnike:
20. 12. 2022

Varnost strojev - uporaba stroja

Uporaba stroja / delodajalecDelodajalci so odgovorni za zdravje in varnost svojih zaposlenih in vseh drugih ljudi, ki bi lahko bili poškodovani zaradi dejanj njihovih zaposlenih. Delodajalci morajo:zaščititi delavce pred nevarnostmi pri delu z ugotavljanjem in obvladovanjem nevarnosti,poskrbeti, da je opravljanje delo varno,zagotoviti zaščitna oblačila in opremo, ...
05. 9. 2022

Vranost strojev - industrijski roboti

Področja uporabe industrijskih robotovIndustrijske robote lahko najdemo na številnih področjih v industriji, npr. proizvajalci in avtomobilov, letalstvo, hrana in pijača, tekstil, les in pohištvo, tisk in papir, guma in plastika, kemija in farmacija, industrija gospodinjskih aparatov, precizna mehanika, gradbeništvo, livarstvo, lončarstvo in kamen itd. Poleg tega se že uporabljajo ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 3. 2022

Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi postopkov dviganja

V 4. delu Priloge I direktive o strojih so določene bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za stroje, ki lahko povzročajo nevarnosti zaradi postopkov dviganja. Nevarne okoliščine, povezane s postopki dviganja, vključujejo zlasti padec ali nenadzorovano premikanje bremena, trke s strojem, nosilcem ali bremenom in zrušitev ali prevrnitev dvižnega stroja.Zahteve ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 3. 2022

Dodatne bistvene in varnostne zahteve za odpravo nevarnosti zaradi premičnosti strojev

V 3. delu Priloge I direktive o strojih so določene dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve v zvezi z nevarnostmi zaradi premičnosti strojev. Te zahteve se za zadevne stroje uporabljajo poleg ustreznih zahtev iz 1. dela Priloge I in, kadar je to ustrezno, drugih delov iste priloge.
Samo za aktivne naročnike:
01. 3. 2021

Varnost strojev - Vodnik za varne stroje

Poudarek na tehničnih varnostnih ukrepih in izvajanju varnostnih funkcij
Samo za aktivne naročnike: