Pregledi in preizkusi delovne opreme

Predogled vsebine

Po pravilniku o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št. 101/04) mora delodajalec zagotavljati delavcem brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja ter varnosti njihovega imetja in naravnega okolja. Delodajalec mora po opravljenem ocenjevanju tveganja v skladu z izjavo o varnosti z ukrepi organizacije dela preprečiti ali omejiti predvidene nevarnosti in škodljivosti, ki lahko nastanejo pri normalni uporabi delovne opreme, in predvideti ukrepe za uporabo v izrednih okoliščinah.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj