Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi postopkov dviganja

22. 3. 2022 | Avtor: Darko Dajčman, ing. stroj.

Predogled vsebine

V 4. delu Priloge I direktive o strojih so določene bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za stroje, ki lahko povzročajo nevarnosti zaradi postopkov dviganja. Nevarne okoliščine, povezane s postopki dviganja, vključujejo zlasti padec ali nenadzorovano premikanje bremena, trke s strojem, nosilcem ali bremenom in zrušitev ali prevrnitev dvižnega stroja.

Zahteve iz 4. dela Priloge I direktive o strojih se uporabljajo za vse postopke dviganja, če je postopek dviganja glavna funkcija stroja, stranska funkcija stroja ali funkcija dela stroja. V 4. delu je treba izraz »dvižni stroji« zato razumeti kot izraz za vse stroje, ki lahko povzročajo nevarnosti zaradi postopkov dviganja.

Zahteve iz 4. dela se lahko uporabljajo za stroje v ožjem pomenu, za zamenljivo opremo, namenjeno postopkom dviganja, varnostne komponente, nameščene za zagotavljanje varnosti postopkov dviganja, dvižne pripomočke ter verige, vrvi in oprtnice za dviganje. Če je treba v skladu z zahtevami iz 4. dela opraviti preskuse za preverjanje stabilnosti in trdnosti, je treba zamenljivo opremo za dviganje preskusiti v razmerah, v katerih naj bi se uporabljala. Zato je morda treba opraviti take preskuse na zamenljivi opremi, sestavljeni z značilno enoto osnovnega stroja, s katerim naj bi se uporabljala.

Treba je opozoriti, da vse zahteve iz 4. dela lahko veljajo za delno dokončane stroje, ki se uporabljajo pri postopkih dviganja.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj