Primeri dobre prakse iz tujine

08. 6. 2022

Na spletni strani Health and Safety Executive si lahko pogledate primere dobrih praks iz različnih podjetij, manjših, večjih in velikih ter iz različnih dejavnosti.

Dobre prakse so predstavljene skozi video posnetke, kot ta primer:

predstavitev

Upravljanje varnosti in zdravja pri delu je sestavni del upravljanja vašega podjetja. Izdelano oceno tveganja morate predstaviti svojim zaposlenim, predvsem pa je pomembno, da jih vključite že pri pripravi ocene tveganje, da skupaj ugotovite in se seznanite s tveganji na vseh delovnih mestih, uvesti morate razumne ukrepe za njihovo obvladovanje in zagotoviti, da ostanejo pod nadzorom.

Spletna stran vsebuje kar nekaj napotkov, tako za začetnike kot tiste, ki se že več let ukvarjate z varnostjo in zdravjem pri delu. Več: HSE.

Gre sicer za primere iz tujine, vendar menimo, da je ogromno informacij zanimivih tudi za naša podjetja.

Nazaj