31. 3. 2023: pomemben datum za povzročitelje, zbiralce in predelovalce odpadkov ter za proizvajalce in uvoznike nevarnih kemikalij

14. 3. 2023

Povzročitelji, zbiralci in predelovalci odpadkov morate do 31. 3. 2023 oddati poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi, zbiranju oz. obdelavi za leto 2022.

Proizvajalci nevarne kemikalije in vsi, ki nevarno kemikalijo prvič vnesete na trg Republike Slovenije, morate do 31. 3. 2023 Uradu RS za kemikalije sporočiti podatke o proizvodnji, vnosu in dajanju nevarnih kemikalij v promet v letu 2022.

Izvirni povzročitelj, zbiralec in predelovalec odpadkov je obvezan oddati Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi, zbiranju oz. obdelavi. Izvirni povzročitelj odpadkov lahko poročilo predloži pisno ali elektronsko, zbiralec in obdelovalec pa samo elektronsko s pomočjo informacijskega sistema IS-odpadki. Pravilnost podatkov pri poročanju temelji na pravilno izpolnjenih evidenčnih listih v aplikaciji IS-Odpadki.

Na podlagi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021) mora proizvajalec, embaler in pridobitelj embaliranega blaga izbrani Družbi za ravnanje z embalažo štirikrat letno v elektronski obliki poročati podatke o embalaži, dani na trg v RS, oziroma neposredno ministrstvu, če gre za individualni sistem zbiranja odpadne embalaže.

Na podlagi SUP Uredbe (Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje; Uradni list RS, št. 132/22 z dne 14. 10. 2022) mora proizvajalec ali pridobitelj plastičnih izdelkov za enkratno uporabo od 1. 1. 2023 voditi evidenco in poročati o teh izdelkih, danih na trg v RS.

Nazaj