Varovanje okolja

14. 3. 2023

31. 3. 2023: pomemben datum za povzročitelje, zbiralce in predelovalce odpadkov ter za proizvajalce in uvoznike nevarnih kemikalij

Povzročitelji, zbiralci in predelovalci odpadkov morate do 31. 3. 2023 oddati poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi, zbiranju oz. obdelavi za leto 2022.Proizvajalci nevarne kemikalije in vsi, ki nevarno kemikalijo prvič vnesete na trg Republike Slovenije, morate do 31. 3. 2023 Uradu RS za kemikalije sporočiti podatke ...
03. 3. 2023

Okoljska dajatev zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin

Avtor: Alen Kitek
  Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 53/05 in 19/10), ki je pričela veljati 1. junija 2005 nadzor nad izvajanjem uredbe opravlja Finančna uprava RS (FU RS), v okviru FU RS pa Finančni urad Kranj, Oddelek za ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 3. 2023

Okoljska dajatev zaradi nastajanja odpadne embalaže

Avtor: Alen Kitek
  Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08,19/10, 68/17, 82/18 in 44/22 – ZVO-2) se okoljska dajatev, ki je prihodek proračuna RS obračunava in plačuje od 1. aprila 2006. Nadzor nad izvajanjem omenjene uredbe opravlja FU RS, ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 3. 2023

Okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod

Avtor: Alen Kitek
  Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2)) določa vrsto onesnaževanja, osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere in plačevanja, obveznost plačevanja, zavezance za posamezne vrste okoljske dajatve, plačnike in prejemnike ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 3. 2023

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

Avtor: Alen Kitek
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/14) določa osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino ter način njenega obračunavanja in plačevanja, obveznost plačevanja, zavezance in plačnike okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja ...
Samo za aktivne naročnike: