Varovanje okolja

14. 2. 2024

Eko sklad bo za kreditiranje okoljskih naložb zagotovil do 50 milijonov evrov

Eko sklad bo letos za ugodno kreditiranje naložb na področju varstva okolja zagotovil predvidoma do 50 milijonov evrov, izhaja iz finančnega načrta sklada, ki ga je na današnji sprejel vladni odbor za gospodarstvo. Dodelil bo tudi za 34,5 milijona evrov nepovratnih finančnih spodbud za izboljšanje energetske učinkovitosti.
05. 2. 2024

Poročanje o odpadkih za leto 2023

Agencija za okolje obvešča poslovne subjekte, da sta omogočena izpolnjevanje in predložitev poročil o odpadkih za leto 2023 z uporabo aplikacije IS-Odpadki. Za uporabo spletne aplikacije je potrebna registracija.
30. 1. 2024

Zakonodaja o zmanjšanju emisij fluoriranih plinov in snovi, ki tanjšajo ozonski plašč

Do leta 2050 je predvidena je popolna opustitev fluoriranih ogljikovodikov Evropski parlament je sprejel uredbo o ozonu škodljivih snoveh in uredbo o fluoriranih toplogrednih plinih. Uredba o ozonu škodljivih snoveh uvaja zahteve za pridobivanje in recikliranje teh snovi v gradbenih materialih med prenovo (zlasti v izolacijskih penah). Uvaja tudi stroge ...
10. 1. 2024

Akcija nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti

Inšpekcija za okolje Inšpektorata za okolje in energijo je v letu 2023 izvedla akcijo nadzorov nad izpolnjevanjem obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) pri gospodarskih subjektih, ki dajejo v Republiki Sloveniji (RS) na trg električno in elektronsko opremo, embalažo (embalirano blago ali servisno embalažo), baterije in akumulatorje ter plastične proizvode za ...
05. 1. 2024

Biomonitoring in humani biomonitoring

Biomonitoring je ključnega pomena za oceno izpostavljenosti ljudi kemikalijam, posledic izpostavljenosti in občutljivosti za nastanek posledic. Kadar se biomonitoring nanaša na merjenje koncentracij snovi v krvi, urinu, semenski tekočini, izdihanem zraku, materinem mleku, laseh, nohtih ali v tkivih, na primer podkožnem maščevju pri ljudeh, gre za humani biomonitoring. V ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 12. 2023

V EU dogovor o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo trajnostnih izdelkov

Svet EU in Evropski parlament sta dosegla politični dogovor o predlogu uredbe za vzpostavitev okvira zahtev za okoljsko primerno zasnovo trajnostnih izdelkov. Nova uredba nadomešča obstoječo direktivo iz leta 2009 in širi regulacijo z zgolj izdelkov, povezanih z energijo, na vse vrste blaga, od pomivalnih strojev in televizorjev do oken ...
27. 9. 2023

Z ustreznim kurjenjem privarčujemo ter varujemo zdravje in okolje

Slaba kakovost zraka vpliva na nas bolj kot mnogi drugi okoljski dejavniki ter predstavlja najpomembnejši vir zdravstvenih težav, povezanih z okoljskim onesnaževanjem.Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO), Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), Eko skladom, Komunalno zbornico Slovenije, Zvezo potrošnikov ...
13. 9. 2023

Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2022

Vlada Republike Slovenije je 7. septembra 2023 na 68. redni seji obravnavala Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2022, ga sprejela in poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.
08. 8. 2023

Pitna voda – priporočila prebivalcem v primeru onesnaženosti vode

Kadar voda ogroža zdravje ljudi, mora upravljavec obvestiti uporabnike in jim posredovati navodila za ravnanje. Mikrobiološka onesnaženost je najbolj problematična pri malih vodovodih. Pitno vodo v primeru mikrobiološke onesnaženosti prekuhavamo, sicer pa omejimo njeno rabo.
14. 3. 2023

31. 3. 2023: pomemben datum za povzročitelje, zbiralce in predelovalce odpadkov ter za proizvajalce in uvoznike nevarnih kemikalij

Povzročitelji, zbiralci in predelovalci odpadkov morate do 31. 3. 2023 oddati poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi, zbiranju oz. obdelavi za leto 2022.Proizvajalci nevarne kemikalije in vsi, ki nevarno kemikalijo prvič vnesete na trg Republike Slovenije, morate do 31. 3. 2023 Uradu RS za kemikalije sporočiti podatke ...