Varovanje okolja

06. 6. 2024

Evropska sredstva za sistem seznanjanja in opozarjanja o onesnaženosti zunanjega zraka Lastovka

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt "Sistem seznanjanja in opozarjanja državljanov o onesnaženosti zunanjega zraka – Lastovka". Kohezijski sklad bo za projekt namenil 2,5 milijona evrov evropskih sredstev.
28. 5. 2024

Napotki in priporočila za izdelavo Načrta ravnanja z odpadki

Izdelati ga mora OBDELOVALEC ODPADKOV (PREDELOVALEC ALI ODSTRANJEVALEC) v njem opišemo kako izvajamo ukrepe preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov opišemo kratko in jedrnato zaradi večje preglednosti uporabljamo tabele in preglednice opišemo samo ravnanje v povezavi z odpadki upoštevamo DOLOČBE 40. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list, št. 77/22)Če namerava ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 5. 2024

Napotki in priporočila za izdelavo Načrta zbiranja odpadkov

Povzetek:izdelati ga mora ZBIRALEC ODPADKOV za vsak zbirni centerv njem opišemo kako zbiramo odpadke, od koga prevzemamo, komu oddamoopišemo kratko in jedrnatozaradi večje preglednice uporabljamo tabele in pregledniceopišemo samo ravnanje v povezavi z zbiranjem odpadkovupoštevamo 35. člen Uredbe o odpadkih (Uradni list, št. 77/22) ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 5. 2024

Napotki in priporočila za izdelavo Načrta gospodarjenja z odpadki

Povzetek: izdelati ga mora POVZROČITELJ ODPADKOV, če mu letno nastaja več kot 150 t odpadkov ali več kot 200 kg nevarnih odpadkov v njem opišemo kako izvajamo ukrepe preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov opišemo kratko in jedrnato zaradi večje preglednice uporabljamo tabele in preglednice opišemo samo ravnanje v povezavi ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 4. 2024

Nova evropska pravila za zmanjšanje količine, ponovno uporabo in recikliranje embalaže

Ukrepi se nanašajo na celoten življenjski cikel embalažeManj embalaže in odpadkov, omejitve za nekatere vrste embalažeNekatere vrste plastične embalaže za enkratno uporabo od 1. januarja 2030 prepovedaneVsak Evropejec vsako leto ustvari skoraj 190 kg odpadne embalaže
19. 4. 2024

Nove zahteve za čistejši zunanji zrak do leta 2030 s pravico do odškodnine – ESG 187

Onesnaženost zraka je še vedno najpomembnejši okoljski vzrok prezgodnjih smrti v EU. V tem pogledu so najhujša onesnaževala drobni delci, dušikov dioksid in ozon. Poleg tega ogroža okolje z zakisljevanjem, evtrofikacijo ter škodo v gozdovih, ekosistemih in na kmetijskih rastlinah. Danes evtrofikacija v dveh tretjinah ekosistemskih območij v EU presega ...
12. 4. 2024

Evropski parlament potrdil zaostritev okoljskih standardov za težka vozila

Evropski parlament je danes potrdil spremembe zakonodaje, ki prinašajo nove standarde za izpuste ogljikovega dioksida za težka vozila in uvajajo nove postopne cilje za obdobje do leta 2040. EU naj bi na račun dodatnega zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida v cestnem tovornem prometu lažje dosegla svoje podnebne cilje.Spremembe, ki so ...
05. 4. 2024

Predstavitev Vodnika po trajnostni potrošnji in sistemskega pristopa za ukrepe razogljičenja

Vodnik po trajnostni potrošnji, ki ga je izdala Agencija za okolje (ARSO), predstavi potrošniške izdelke skozi njihove življenjske faze. Od rudarjenja in predelave surovin, do njihove proizvodnje in znotraj tega porabe materialov, energije, vode, kemikalij, ustvarjanja odpadkov, distribucije...
27. 3. 2024

Kaj se zgodi z odsluženimi baterijami električnih vozil?

Električna vozila so danes dostopnejša kot kdaj koli prej. Javne polnilne postaje so vse pogostejše, stroški namestitve domače polnilne postaje za električna vozila pa bistveno nižji kot v preteklosti.
25. 3. 2024

Smernice nadzorov inšpektorjev Inšpektorata za okolje in energijo v letu 2024

V strateških usmeritvah inšpektoratov, ki jih je potrdila vlada, Inšpektorat za okolje in energijo v letu 2024 načrtuje 6950 nadzorov. Izvedli bodo tudi sedemnajst akcij usmerjenih nadzorov.