Varovanje okolja

10. 1. 2024

Akcija nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti

Inšpekcija za okolje Inšpektorata za okolje in energijo je v letu 2023 izvedla akcijo nadzorov nad izpolnjevanjem obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) pri gospodarskih subjektih, ki dajejo v Republiki Sloveniji (RS) na trg električno in elektronsko opremo, embalažo (embalirano blago ali servisno embalažo), baterije in akumulatorje ter plastične proizvode za ...
05. 1. 2024

Biomonitoring in humani biomonitoring

Biomonitoring je ključnega pomena za oceno izpostavljenosti ljudi kemikalijam, posledic izpostavljenosti in občutljivosti za nastanek posledic. Kadar se biomonitoring nanaša na merjenje koncentracij snovi v krvi, urinu, semenski tekočini, izdihanem zraku, materinem mleku, laseh, nohtih ali v tkivih, na primer podkožnem maščevju pri ljudeh, gre za humani biomonitoring. V ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 12. 2023

V EU dogovor o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo trajnostnih izdelkov

Svet EU in Evropski parlament sta dosegla politični dogovor o predlogu uredbe za vzpostavitev okvira zahtev za okoljsko primerno zasnovo trajnostnih izdelkov. Nova uredba nadomešča obstoječo direktivo iz leta 2009 in širi regulacijo z zgolj izdelkov, povezanih z energijo, na vse vrste blaga, od pomivalnih strojev in televizorjev do oken ...
27. 9. 2023

Z ustreznim kurjenjem privarčujemo ter varujemo zdravje in okolje

Slaba kakovost zraka vpliva na nas bolj kot mnogi drugi okoljski dejavniki ter predstavlja najpomembnejši vir zdravstvenih težav, povezanih z okoljskim onesnaževanjem.Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO), Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), Eko skladom, Komunalno zbornico Slovenije, Zvezo potrošnikov ...
13. 9. 2023

Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2022

Vlada Republike Slovenije je 7. septembra 2023 na 68. redni seji obravnavala Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2022, ga sprejela in poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.
08. 8. 2023

Pitna voda – priporočila prebivalcem v primeru onesnaženosti vode

Kadar voda ogroža zdravje ljudi, mora upravljavec obvestiti uporabnike in jim posredovati navodila za ravnanje. Mikrobiološka onesnaženost je najbolj problematična pri malih vodovodih. Pitno vodo v primeru mikrobiološke onesnaženosti prekuhavamo, sicer pa omejimo njeno rabo.
14. 3. 2023

31. 3. 2023: pomemben datum za povzročitelje, zbiralce in predelovalce odpadkov ter za proizvajalce in uvoznike nevarnih kemikalij

Povzročitelji, zbiralci in predelovalci odpadkov morate do 31. 3. 2023 oddati poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi, zbiranju oz. obdelavi za leto 2022.Proizvajalci nevarne kemikalije in vsi, ki nevarno kemikalijo prvič vnesete na trg Republike Slovenije, morate do 31. 3. 2023 Uradu RS za kemikalije sporočiti podatke ...
03. 3. 2023

Okoljska dajatev zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin

Avtor: Alen Kitek
  Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 53/05 in 19/10), ki je pričela veljati 1. junija 2005 nadzor nad izvajanjem uredbe opravlja Finančna uprava RS (FU RS), v okviru FU RS pa Finančni urad Kranj, Oddelek za ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 3. 2023

Okoljska dajatev zaradi nastajanja odpadne embalaže

Avtor: Alen Kitek
  Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08,19/10, 68/17, 82/18 in 44/22 – ZVO-2) se okoljska dajatev, ki je prihodek proračuna RS obračunava in plačuje od 1. aprila 2006. Nadzor nad izvajanjem omenjene uredbe opravlja FU RS, ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 3. 2023

Okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod

Avtor: Alen Kitek
  Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2)) določa vrsto onesnaževanja, osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere in plačevanja, obveznost plačevanja, zavezance za posamezne vrste okoljske dajatve, plačnike in prejemnike ...
Samo za aktivne naročnike: