Napotki in priporočila za izdelavo Načrta gospodarjenja z odpadki

Predogled vsebine

Povzetek:

  • izdelati ga mora POVZROČITELJ ODPADKOV, če mu letno nastaja več kot 150 t odpadkov ali več kot 200 kg nevarnih odpadkov
  • v njem opišemo kako izvajamo ukrepe preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov
  • opišemo kratko in jedrnato
  • zaradi večje preglednice uporabljamo tabele in preglednice
  • opišemo samo ...
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj