Napotki in priporočila za izdelavo Načrta zbiranja odpadkov

Predogled vsebine

Povzetek:

  • izdelati ga mora ZBIRALEC ODPADKOV za vsak zbirni center
  • v njem opišemo kako zbiramo odpadke, od koga prevzemamo, komu oddamo
  • opišemo kratko in jedrnato
  • zaradi večje preglednice uporabljamo tabele in preglednice
  • opišemo samo ravnanje v povezavi z zbiranjem odpadkov
  • upoštevamo 35. člen Uredbe o odpadkih (Uradni list, št. 77/22)
  • revidiramo ob vsaki spremembi ravnanja ...
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj