Napotki in priporočila za izdelavo Načrta ravnanja z odpadki

Predogled vsebine

Izdelati ga mora OBDELOVALEC ODPADKOV (PREDELOVALEC ALI ODSTRANJEVALEC)

  • v njem opišemo kako izvajamo ukrepe preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov
  • opišemo kratko in jedrnato
  • zaradi večje preglednosti uporabljamo tabele in preglednice
  • opišemo samo ravnanje v povezavi z odpadki
  • upoštevamo DOLOČBE 40. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list, ...
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj