Eko sklad bo za kreditiranje okoljskih naložb zagotovil do 50 milijonov evrov

14. 2. 2024

Eko sklad bo letos za ugodno kreditiranje naložb na področju varstva okolja zagotovil predvidoma do 50 milijonov evrov, izhaja iz finančnega načrta sklada, ki ga je na današnji sprejel vladni odbor za gospodarstvo. Dodelil bo tudi za 34,5 milijona evrov nepovratnih finančnih spodbud za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Glede na dvig obrestnih mer v preteklem letu bo Eko sklad nudil kredite s spremenljivo kot tudi s fiksno obrestno mero.

Vlada je delež zbranih sredstev iz prispevka za energetsko učinkovitost v letu 2024 določila v višini 1,8 milijona evrov. Gre za prihodek Eko sklada in se porabi za izvajanje programa izboljšanja energetske učinkovitosti iz zakona o učinkoviti rabi energije, so po seji odbora sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Sklad bo letos nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za program izboljšanja energetske učinkovitosti v višini 34,5 milijona evrov. Poleg navedenega programa bodo sredstva namenjena še za informiranje, ozaveščanje, energetsko svetovanje, subvencioniranje obrestnih mer ter stroške Eko sklada, skupno v višini 40 milijonov evrov.

Na podlagi odloka o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za leta 2023-2026 bo Eko sklad letos poleg sredstev za izvajanje nekaterih pozivov iz preteklih let razpisal še sredstva za nove ukrepe iz odloka v skupni višini 104 milijone evrov.

Na področju ukrepov energetske revščine nameravajo vzpostaviti projektno pisarno in pripraviti investicijski program za dodeljevanje spodbud za zmanjšanje energetske revščine v okviru programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027. V celotnem obdobju bo skupaj z nacionalnimi sredstvi za to namenjenih 23 milijonov evrov. Letos bodo izplačila po ocenah znašala 2,44 milijona evrov, izhaja iz vladnih gradiv v obravnavi. Nadzorni svet Eko sklada je poslovni in finančni načrt obravnaval decembra lani.

Vir: N1 in STA

Nazaj