Ali v podjetju potrebujemo skrbnika varstva okolja, saj smo pri interpretaciji ZVO-2 v dilemi?

Vprašanje:

Podjetje ima na podlagi prvega odstavka 84. člena Zakona o varstvu okolja izdano okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagalisca nenevarnih odpadkov - odpadkov ne predelujemo, ampak jih samo zbiramo. Ali v podjetju potrebujemo skrbnika varstva okolja, saj smo pri interpretaciji ZVO-2 razdvojeni? Prosim vas za odgovor, ali potrebujemo skrbnika ali ne, saj smo v dilemi.

Odgovor:

Odlagališče odpadkov je definirano v točki 7.22 3. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) in je naprava za odstranjevanje odpadkov z odlaganjem odpadkov na ali v tla (podzemno). Okoljevarstveno dovoljenje imate izdano na podlagi 82. člena ZVO-1 za druge naprave in dejavnosti – po ZVO-2 je to po 126. členu.

Odlagališče je definirano tudi v točki 15 3. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2) in je naprava za odstranjevanje odpadkov z odlaganjem odpadkov na ali v tla (podzemno), vključno z internim odlagališčem, kjer povzročitelj odpadkov odlaga svoje odpadke na kraju njihovega nastanka, in skladiščem, ki se stalno, to je več kot eno leto, uporablja za začasno skladiščenje odpadkov.

V 66. Členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) je določeno, da mora povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za napravo iz 110. člena tega zakona ali za obrat iz 131. člena tega zakona ali okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov iz 126. člena tega zakona, imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj eno osebo, ki opravlja naloge varstva okolja - skrbnika varstva okolja.

Glede na to, da imate napravo za odstranjevanje odpadkov, potrebujete skrbnika varstva okolja. V delovnem ali pogodbenem razmerju morate imeti najmanj eno osebo, ki ima izobrazbo, ki se po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvršča vsaj v 5. raven, in ima pet let delovnih izkušenj na področju varstva okolja.

Nazaj