Vprašanja in odgovori

03. 3. 2023

Prekinitev zaposlitve in veljavnost usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu

Avtor: Tanja Bohl

Ali mora usposabljanje iz varnosti pri delu opravljati vsak delavec ob zaposlitvi, tudi če gre za delavca, ki prihaja nazaj po 5 mesecih in mu zadnje opravljeno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu velja še več kot eno leto?
Samo za aktivne naročnike:
07. 2. 2023

Uporaba UV čistilca in vpliv na dihalne poti ter oči

Zaposleni poročajo ob uporabi UV čistilca rdeče-vnete oči, peče jih v dihalih in imajo splošno slabo počutje. Kakšne so mejne vrednosti?
Samo za aktivne naročnike:
07. 2. 2023

Merjenje vsebnosti kemikalij v zraku

Kako izmeriti vsebnost kemikalij v zraku (v centralni sterilizaciji)?
Samo za aktivne naročnike:
30. 1. 2023

Zaposlitev dodatnega delavca za 4 ure dnevno

Na delovnem mestu v pralnici imamo zaposleno, ki je od 1. 2. 2022 dalje invalid III. kategorije in ji je bilo z odločbo ZPIZ-a določeno delo z omejitvami in s krajšim delovnim časom 20 ur na teden. Ker težko pokrivamo štiri urni primanjkljaj kadra v pralnici, bi želeli dodatno zaposliti ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 1. 2023

Predhodni praktični preizkus v proizvodnem procesu

Avtor: Tanja Bohl

Ali lahko pred zaposlitvijo delavca predhodno praktično preizkusimo v proizvodnem procesu, na delovnem mestu kjer bi opravljal delo? ... (npr. delavec pride na delovni preizkus za en dan oz. za en teden).Koliko časa lahko traja preizkus in kakšne so naše obveznosti za zagotavljanje zakonskih zahtev?
Samo za aktivne naročnike:
17. 11. 2022

Veljavnost zdravniškega spričevala delavca in usposabljanja za varnost in zdravje pri delu pri drugem delodajalcu

Avtor: Tanja Bohl

V šoli imamo zaposleno delavko, ki isto delo opravlja na drugi šoli.Ker nas iz druge šole prosijo, da jim pošljemo zdravniško potrdilo in potrdilo o opravljenem varstvu pri delu, me zanima, ali res ta potrdila veljajo tudi v drugi šoli? Ali pa mora delavec to opraviti tudi pri drugem ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 11. 2022

Poškodba pri delu in uveljavljanje pravice za nekaj tednov nazaj

Avtor: Tanja Bohl

Delavka je od 14. novembra v bolniškem staležu zaradi poškodbe. Zaposlena je na delovnem mestu knjižničarke. Povedala je, da je pred jesenskimi počitnicami prišlo do poškodbe pri ravnanju s knjigami. Takoj ni čutila posledic, so pa se bolečine pojavile naknadno (čez nekaj ur in trajajo še sedaj).Med dogodkom ni ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 11. 2022

Ali v podjetju potrebujemo skrbnika varstva okolja, saj smo pri interpretaciji ZVO-2 v dilemi?

Podjetje ima na podlagi prvega odstavka 84. člena Zakona o varstvu okolja izdano okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagalisca nenevarnih odpadkov - odpadkov ne predelujemo, ampak jih samo zbiramo. Ali v podjetju potrebujemo skrbnika varstva okolja, saj smo pri interpretaciji ZVO-2 razdvojeni? Prosim vas za odgovor, ali potrebujemo skrbnika ali ne, ...
20. 10. 2022

Najnižja še dovoljena temperatura na delovnih mestih

Zanima nas kolikšna naj bi bila najnižja še dovoljena temperatura na delovnih mestih (proizvodnja)?
19. 9. 2022

Poškodba delavke na dogodku kot poškodba na delu

Avtor: Tanja Bohl

Delavka se je v soboto udeležila športnih iger vrtcev. V tem času se je delavka poškodovala in je sedaj v bolniškem staležu.Organizatorju smo morali posredovati število prijavljenih, ne pa tudi poimenskega seznama. Vsaka delavka se je prostovoljno odločila za sodelovanje na igrah. Udeležba na tem dogodku je bila prostovoljna ...
1 2 3 4 5 6 7