Vprašanja in odgovori

21. 1. 2022

Zagotovitev požarne straže

Kdaj smo kot gledališče v primeru izvajanja gledališke predstave zavezani zagotoviti požarno stražo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 12. 2021

Ocenitev tveganja za zahtevano osebno varovalno opremo

Pri izdelavi kemične ocene tveganja po modificirani AUVA metodi se ocenjuje tudi delovni proces. Imamo težave pri ocenitvi tveganja za organizacijo dela – zahtevana osebna varovalna oprema. Namreč osebna varovalna oprema iz varnostnega lista, ki se zahteva pri uporabi določene snovi/zmesi se razlikuje od naše osebne varovalne opreme v praksi ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 12. 2021

Razvrstitev snovi kot nevarno snov

V varnostnem listu imamo snov razvrščeno kot nenevarno. Ob preverjanju na ECHA strani smo ugotovili, da za to snov obstajata dve harmonizirani razvrstitvi (nenevarna – naša in nevarna - sum na kancerogenost, dražilno ter druge nevarnosti). Ali v primeru, ko proizvajalec registrira snov kot nenevarno, mi obravnavamo kemikalijo kot nevarno, ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 12. 2021

Zastaranje varnostnega lista

Nekatere zmesi uporabljamo v delovnem procesu že od leta 2015 (takrat smo pridobili od proizvajalca varnostni list z letnico 2014) in od takrat dalje nismo prejeli novega, ali od njega zahtevali, da nam pošlje nov varnostni list z morebitnimi spremembami. Ali je ob obisku inšpekcije tak varnostni list zastarel?
Samo za aktivne naročnike:
13. 12. 2021

Zavrnitev varnostnega lista

Ali lahko zavrnemo varnostni list od proizvajalca/dobavitelja če njegova sestava ni pravilna? Namreč običajno dobivamo nepopolne. Največ težav imamo, da nam pošiljajo varnostne liste v angleškem jeziku ter pri sestavi zmesi (ni 100 % sestave ali piše kadar se uporabljajo glede na trenutno vedenje, ni pričakovati, da izhaja iz tega ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 12. 2021

Povračilo stroškov zdravniškega pregleda in testiranja

Avtor: Tanja Bohl

V podjetju je zaposleni kandidiral za prosto delovno mesto. Povabljen je bil na razgovor. V podjetju so se odločili, da kandidata povabijo tudi v drugi krog, kjer je moral rešiti vprašalnik za profiliranje. Čez nekaj dni so kandidata obvestili, da je izbran in ga napotili na zdravniški pregled. Zdravniški pregled ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 10. 2021

Kvaliteten odmor med delovnim časom

Avtor: Tanja Bohl

Kaj se pojmuje pod "kvaliteten odmor med delovnim časom"? Ali lahko strokovni delavec v vrtcu zahteva izrabo odmora izven vrtca, ker v vrtcu ni prostora, kjer bi lahko delavec kvalitetno preživel odmor (preveč gneče v zbornici, glasnost, garderoba neprimerna).
Samo za aktivne naročnike:
26. 8. 2021

Izpolnjevanje pogojev PCT - zunanji izvajalci

Avtor: Tanja Bohl

Zanima me ali moramo tudi zunanji strokovni delavci za VZD in VPP izpolnjevati pogoj PCT v kolikor izvajamo storitve (npr. usposabljanja iz VZD in VPP) v šolah, zdravstvenih ustanovah, domovih za starejše?Kaj pa na primer čistilke zunanjega čistilnega servisa, ki čisti prostore šol, ZD, domove za starejše, hotele ipd.?
Samo za aktivne naročnike:
04. 8. 2021

Podatki o cepljenih proti Covid-u v podjetju

Avtor: Tanja Bohl

Ali lahko delodajalec-lastnik podjetja delavca vpraša ali je cepljen?Kako je s tem, z vidika ZVOP, VZD?
Samo za aktivne naročnike:
01. 6. 2021

Potrdilo o zdravstveni zmožnosti za delo

Avtor: Tanja Bohl

V podjetju smo pred slabima dvema letoma prekinili sodelovanje z učiteljem vožnje. V oceni tveganja imamo zapisano, da morajo učitelji vožnje opravljati obdobni zdravstveni pregled na dve leti. Sedaj bi ga ponovno zaposlili in me tako zanima, ali je prejšnje zdravstveno potrdilo še veljavno (saj še ni preteklo dve leti ...
Samo za aktivne naročnike: