Vprašanja in odgovori

08. 1. 2020

Do kolikšne mere je treba usposobiti delavca?

ZVZD-1 v 38. členu (usposabljanje delavcev) določa način in ostale pogoje usposabljanja delavcev za varno opravljanje dela.Vprašanje:Na delovno mesto bi zaposlili delavca, ki ne razume nobenega drugega jezika razen albanskega, izvajalec usposabljanja pa albanski jezik ne obvlada (delavca bi morali usposobiti v njemu razumljivem jeziku). Ali v smislu ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 12. 2019

Varovanje pred posegom z roko

Kolikšna je maksimalna velikost kvadratnih odprtin v zaščitni mreži, ki varuje pred posegom z roko, če je vrteči oz. nevarni del stroja odmaknjen 10 cm od mreže?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 12. 2019

Prepoved kajenja v podjetju

Kako je zakonsko definirana prepoved kajenja v podjetju?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 12. 2019

Tveganje požara zaradi stroja

Kako oziroma s katerim standardom zagotavljamo minimalno tveganje požara zaradi stroja?
Samo za aktivne naročnike:
06. 12. 2019

Nevarnosti (tveganja) za ročni električni vrtalnik

Ali obstaja predpis, ki določa nevarnosti (tveganja) za ročni električni vrtalnik?
Samo za aktivne naročnike:
21. 11. 2019

Uporaba 7. in 8. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah

Ali se lahko pooblaščeni inženir pri enem gradbenem dovoljenju sklicuje v načrtu požarne varnosti na oba člena; za garažo na 8. člen in za nadzemni del na 7. člen?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 10. 2019

Poškodba pri delu

Kako se obravnava poškodba pri delu, če zaposlenega poškoduje oseba, ki je zaposlena pri zaposlitveni agenciji?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 11. 2018

Odgovornost za nezgodo pri delu

Je za nezgodo delavca, ki ne uporablja varovalne opreme, kriv tudi njegov delodajalec?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 10. 2018

Pravilna namestitev zaščitne maske

Kako pravilno namestiti zaščitno masko, kako vemo katera stran je zunanja stran in katera notranja stran maske, kaj je vodilo pri tem, kako in po čem vemo, da je maska pravilno nameščena ?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 10. 2018

Kaj naj kot zavezanec posebej pazim ob obisku inšpektorja za varnost in zdravje pri delu?

Kaj naj kot zavezanec posebej pazim ob obisku inšpektorja za varnost in zdravje pri delu?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.