Vprašanja in odgovori

29. 8. 2023

Prenova proizvodnje, občasna zaustavitev dela

Avtor: Tanja Bohl

Ravnokar smo posodobili proizvodnjo in se zaradi tega pojavljajo občasne zaustavitve proizvodnje. Zanima nas, kako ravnamo v primeru, ko nam proizvodnja zaradi okvare stoji in delavci delajo samo npr. 4 ure, po 4 urah pa jih pošljemo domov. Kako naj nadomeščamo izgubljene ure in koliko ur moramo obračunati na dan, ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 8. 2023

Obveznost sprejetja aktov

Avtor: Tanja Bohl

Ali sta ta dva akta obvezna: Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti, uživanju drog in drugih prepovedanih substanc ter Načrt promocije zdravje na delovnem mesta?Če da, v katerih predpisih je to navedeno? Gre za gospodarsko družbo.
Samo za aktivne naročnike:
07. 8. 2023

Zdravniški pregled ob ponovni zaposlitvi

Avtor: Tanja Bohl

Kako je z opravljanjem zdravniškega pregleda pri ponovni zaposlitvi?Zaposleni pri nas je dal pred 4 meseci sporazumno odpoved in se zaposlil pri drugem podjetju. Sedaj pa se spet želi zaposliti v našem podjetju, ima III.stopnjo invalidnosti. Ali je zdravniški pregled potrebno ponovno opravljati?
Samo za aktivne naročnike:
05. 7. 2023

Napotitev delavca na predhodni preventivni pregled, pred prvo zaposlitvijo, če gre za opravljanje del administrativne dejavnosti, kot jih je pri bivšem delodajalcu

Avtor: Tanja Bohl

Ali je potrebno na predhodni preventivni pregled, pred prvo zaposlitvijo, napotiti delavca, ki je priložil zdravniško spričevalo od leta 2019 in bo pri novem delodajalcu tudi opravljal dela administrativne dejavnosti, kot jih je pri bivšem delodajalcu.
Samo za aktivne naročnike:
04. 7. 2023

Dodatni dnevi dopusta - izpostavljenost ionizirajočemu sevanju

Avtor: Tanja Bohl

Zanima nas, ali je kje določeno, da mora zaradi izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju delavec dobiti kak dan dopusta več? So še kake druge zahteve razen posebnega zdravniškega pregleda?
Samo za aktivne naročnike:
30. 6. 2023

Matična in kontrolna knjiga za hidravlično traktorsko dvigalo na kardanski pogon

V našem podjetju se ukvarjamo z traktorskimi priključki, zanima me ali mora imeti Hidravlično traktorsko dvigalo na kardanski pogon tudi matično in kontrolno knjigo?
Samo za aktivne naročnike:
25. 5. 2023

Zamenjava krmilja stroja

Zanima nas, ali so kakšne zakonske ovire pri zamenjavi krmilja stroja. Zdaj uporabljamo Siemensovo krmilje S5-115, ki je že zastarelo in zanj ne obstajajo več rezervni deli (CPU, vhodne/izhodne kartice ...). Zastarelo krmilje bi nadomestili z novejšim Siemens S7-1500. V mehaniko stroja ne bi posegali. Zamenjavo bi opravilo zunanje podjetje, ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 5. 2023

Neustrezno opremljen stroj - kdo je kriv za nezgodo, če pride do nje?

Kdo odgovarja za delovno nesrečo v primeru neustrezno opremljenega stroja?Montiramo stikala za vklop transporterjev namenjenih predvsem za spravilo žit na kmetijah. Stroje oziroma transporterje pa izdeluje drug podjetnik in jih nato prodaja. Če opremimo stroj brez ustrezne zaščite (glavno stikalo, sistem proti samodejnemu ponovnemu vklopu v primeru izpada električne ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 5. 2023

Kaj spada med stroje?

Sodita računalnik in tiskalnik med stroje?Spadajo kultivatorji med stroje?
Samo za aktivne naročnike:
25. 5. 2023

Zagotavljanje potrebnih informacij o strojih in sestavljanje navodil štejeta za del zasnove in izdelave stroja

Kje v zakonodaji je navedeno, kaj vse mora kupec dobiti ob nakupu stroja?
Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6 7 8