Vprašanja in odgovori

17. 11. 2022

Veljavnost zdravniškega spričevala delavca in usposabljanja za varnost in zdravje pri delu pri drugem delodajalcu

Avtor: Tanja Bohl

V šoli imamo zaposleno delavko, ki isto delo opravlja na drugi šoli.Ker nas iz druge šole prosijo, da jim pošljemo zdravniško potrdilo in potrdilo o opravljenem varstvu pri delu, me zanima, ali res ta potrdila veljajo tudi v drugi šoli? Ali pa mora delavec to opraviti tudi pri drugem ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 11. 2022

Poškodba pri delu in uveljavljanje pravice za nekaj tednov nazaj

Avtor: Tanja Bohl

Delavka je od 14. novembra v bolniškem staležu zaradi poškodbe. Zaposlena je na delovnem mestu knjižničarke. Povedala je, da je pred jesenskimi počitnicami prišlo do poškodbe pri ravnanju s knjigami. Takoj ni čutila posledic, so pa se bolečine pojavile naknadno (čez nekaj ur in trajajo še sedaj).Med dogodkom ni ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 11. 2022

Ali v podjetju potrebujemo skrbnika varstva okolja, saj smo pri interpretaciji ZVO-2 v dilemi?

Podjetje ima na podlagi prvega odstavka 84. člena Zakona o varstvu okolja izdano okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagalisca nenevarnih odpadkov - odpadkov ne predelujemo, ampak jih samo zbiramo. Ali v podjetju potrebujemo skrbnika varstva okolja, saj smo pri interpretaciji ZVO-2 razdvojeni? Prosim vas za odgovor, ali potrebujemo skrbnika ali ne, ...
20. 10. 2022

Najnižja še dovoljena temperatura na delovnih mestih

Zanima nas kolikšna naj bi bila najnižja še dovoljena temperatura na delovnih mestih (proizvodnja)?
19. 9. 2022

Poškodba delavke na dogodku kot poškodba na delu

Avtor: Tanja Bohl

Delavka se je v soboto udeležila športnih iger vrtcev. V tem času se je delavka poškodovala in je sedaj v bolniškem staležu.Organizatorju smo morali posredovati število prijavljenih, ne pa tudi poimenskega seznama. Vsaka delavka se je prostovoljno odločila za sodelovanje na igrah. Udeležba na tem dogodku je bila prostovoljna ...
02. 8. 2022

Delo na domu - zagotavljanje sredstev za varno in zdravo delo

Avtor: Tanja Bohl

Ali mora delodajalec za delo na domu, delavcu zagotoviti gasilni aparat ter vsebino prve pomoči?
Samo za aktivne naročnike:
12. 7. 2022

Sum na alkoholiziranost pri delavcu na delovnem mestu

Avtor: Tanja Bohl

Kako moramo kot delodajalec ustrezno ravnati, kadar se pri delavcu pojavi sum na prisotnost alkoholiziranosti na delovnem mestu?
Samo za aktivne naročnike:
08. 7. 2022

Obvezno cepljenje - ali ga lahko delavec zavrne

Avtor: Tanja Bohl

Ali je dopustna kakršnakoli zavezujoča izjava ob podpisu pogodbe, da se bo delavec cepil?Na kakšen način lahko delodajalec sankcionira zavrnitev cepljenja?
Samo za aktivne naročnike:
30. 6. 2022

Prerazporeditev delovnega časa v poletnem času, nočno delo, dodatki

Avtor: Tanja Bohl

Zaradi vročine v proizvodnih prostorih razmišljamo o začasno spremenjenem urniku dela ob 5:00 do 13:00 (običajen delavnik je od 6:00-14:00).To vidimo kot eno od možnih rešitev.Zavedamo se, da je za delo pred 6:00 tretirano kot nočno delo in zato plačano 50 % več kot običajna urna postavka.Ali ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 6. 2022

Zaposlitev s.p.-ja in opravljanje preizkusa znanja za varno in zdravo delo

Avtor: Tanja Bohl

Smo javni zavod in bi zaposlili čistilko preko s.p.-ja. Zanima nas, ali moramo čistilko mi napotiti na usposabljanje iz varstva pri delu in usposabljanje iz požarne varnosti ter na predhodni zdravniški pregled? In kdo je v tem primeru plačnik usposabljanj?
Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6