Vprašanja in odgovori

11. 5. 2022

Jezik podatkov na tablici

Inšpektor TIRS-a vztraja, da mora biti napisna tablica naprave v slovenskem jeziku, ker standard EN303-5:2012 v točki 7.1 navaja: "The boiler plate data shall be written in the language of the country of destination and be afixed in an accessible spot."Mi razumemo "shall" kot priporočilo in ne kot "must" ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 5. 2022

Nezgoda pri delu na domu

Kako je z nezgodami pri delu od doma. Lahko se marsikaj dogaja, a kot delodajalec tu nimamo velikega vpliva. Imeli smo primer, ko je delavka padla doma, ko je šla na stranišče. Ker smo pred revizijo internega navodila za obravnavo nezgod pri delu in nevarnih pojavov ter poklicnih bolezni, bi ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 5. 2022

Nezgoda pri delu na službeni poti

Kako je z nezgodami na službenih poteh, npr., ko gre delavec na službeno pot mora vložiti dovolilnico za službeni izhod in potni nalog za službeno vozilo na katerem je navedeno njegovo ime ter ostali podatki. Na tem potnem nalogu je navedeno ime delavca, ki vozi vozilo ter ostali podatki. Nikjer ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 3. 2022

Ocenjevanje tveganja za kemično snov - primer 2

Tveganje, ki ga povzroča določena kemična snov izračunamo iz enačbe: Rnks = AU + Ku x S.Primer: Naša zmes je sestavljena iz 3 snovi in je v tekočem stanju. Za vse tri snovi se AU in KU načeloma razlikuje. Kaj pa S (sproščanje snovi v okolico )? Ali vzamemo ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 2. 2022

Odgovornost za varnost v eksplozijsko ogroženih prostorih

Kako je razdeljena odgovornost za varnost v eksplozijsko ogroženih prostorih, kaj je odgovornost proizvajalca opreme in kaj odgovornost uporabnika?
Samo za aktivne naročnike:
28. 2. 2022

Zamenjava stare linije in izjava o skladnosti

V svoji liniji za pakiranje in embaliranje smo zamenjali star stroj z novim, ki ima oznako CE. Ali se to šteje kot nova linija in ali velja stara izjava o skladnosti?
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2022

Ocenjevanje tveganja za kemično snov

V primeru ocenjevanja tveganja za kemično snov (zmes različnih snovi) končno oceno tveganja izračunamo iz razvrstitve zmesi ali jo izračunamo iz posameznega tveganja za snovi iz katerih je sestavljena? Primer: zmes (H315, H319, H372) je sestavljena iz: snov1 - H332, H319, H372, H412 --> AU:4, KU:12 , S: 0,83 --> ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 2. 2022

Obdobni zdravniški pregled in zdravstvena dokumentacija delavca

Avtor: Tanja Bohl

Zaposlenega smo poslali na obdobni pregled, vendar naj ne bi pravočasno priskrbel zdravniško dokumentacijo. Po njegovih navedbah naj bi njegov osebni zdravnik zamudil oziroma pozabil.Medicina dela je o manjkajočih in želenih dokumentih našega zaposlenega po opravljenem pregledu še pisno obvestila. Delodajalec ni prejel ničesar razen fakture zato smo pozvali ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 1. 2022

Zagotovitev požarne straže

Kdaj smo kot gledališče v primeru izvajanja gledališke predstave zavezani zagotoviti požarno stražo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 12. 2021

Ocenitev tveganja za zahtevano osebno varovalno opremo

Pri izdelavi kemične ocene tveganja po modificirani AUVA metodi se ocenjuje tudi delovni proces. Imamo težave pri ocenitvi tveganja za organizacijo dela – zahtevana osebna varovalna oprema. Namreč osebna varovalna oprema iz varnostnega lista, ki se zahteva pri uporabi določene snovi/zmesi se razlikuje od naše osebne varovalne opreme v praksi ...
Samo za aktivne naročnike: