Vprašanja in odgovori

16. 4. 2024

Meritve delovnega okolja za nevarne snovi

Ali se meritve delovnega okolja izvajajo za nevarne snovi v vsakem primeru ali le pri navedenih mejnih vrednostih?
Samo za aktivne naročnike:
09. 4. 2024

Ureditev dela od doma, če zaposleni dela še na drugih lokacijah

Avtor: Tanja Bohl

Zaposlenim večkrat tedensko omogočamo delo od doma, kar je urejeno z notranjimi akti, poleg tega pa tudi z Izjavo za varno delo od doma, ki jo mora pred začetkom zaposlitve podpisati vsak zaposleni. Nekajkrat je že prišlo do situacije, ko je npr. zaposlena, ki prihaja iz BiH, čez vikend šla ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 4. 2024

Ali so meritve kemijskih škodljivosti na delovnem mestu obvezne?

Ali so meritve kemijskih škodljivosti na delovnem mestu obvezne, če se delo izvaja v digestoriju z ustreznim prezračevanjem?
Samo za aktivne naročnike:
12. 3. 2024

Roki opravljanja zdravniških pregledov

Avtor: Tanja Bohl

V podjetju imamo za vsako DM določene roke za zdravniški pregled, ki so opredeljeni v zdravstveni oceni DM oz. oceni tveganja in so odvisni od zahtevnosti dela in tveganja. Nekateri pregledi vsebujejo tudi posebne zdravstvene pregled (npr. delo na višini). Roki za zdravstvene preglede so določeni za DM (15 mesecev, ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 3. 2024

Omejitve pri delu na podlagi ocene medicine dela

Avtor: Tanja Bohl

Medicina dela izda omejitve pri opravljanju dela delavca (le te so bistvena sestavina njegove pogodbe o zaposlitvi - prepoved opravljanja vožnje in dela na višini, zaradi navedenih omejitev je lahko delavec prerazporejen le na drugo delovno mesto). Delavec se z mnenjem medicine dela ne strinja, sam je na lastne stroške ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 3. 2024

Pravilna označba jeklenke za utekočinjeni naftni plin

Kako pravilno označiti jeklenke za utekočinjeni naftni plin?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 3. 2024

Zahteve in preskusi za industrijska vrata s pogonom

Kje so opisani zahteve in preskusi za industrijska vrata s pogonom?
Samo za aktivne naročnike:
21. 2. 2024

Varnostni listi za materiale, kupljene v drugih trgovinah, zadrugah ...

Zanima nas, kako je z varnostnimi listi za materiale (barve za kovine, laki, neostik lepilo, hitro lepilo...), ki so kupljeni v zadrugi oz. v trgovini z gradbenim materialom. Omenjene materiale imamo na zalogi, vendar jih redko uporabljamo. Ali je za takšne materiale potrebno imeti varnostne liste? In ali morajo biti ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 2. 2024

Varnost tretjih oseb v podjetju in odgovornost pooblaščenca za varnost in zdravje

Avtor: Tanja Bohl

Ali veda o varnosti pri delu zajema tudi varnost tretjih oseb- npr. strank v trgovinski dejavnosti, oziroma ali je profil varnostnega inž. tisti, ki je pristojen, da podaja mnenja o ustreznosti trgovinskih prostorov z vidika varstva obiskovalcev teh prostorov (kupcev), tako glede postavitve opreme v trgovini, kot glede režima čiščenja ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 1. 2024

Zakaj moramo za končno oceno tveganja izhajati iz posameznih snovi v zmesi?

Zakaj moramo za končno oceno tveganja izhajati iz posameznih snovi v zmesi, ne pa glede na nevarnosti, ki jih prinaša zmes? Pogosto so snovi nevarnejše, kot pa jih opredeli zmes kot celota.. Primer: lahko imamo delež neke nevarne snovi v zmesi 0,01% in je recimo rakotvorna.. v razdelku 2 v ...
Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10