Izjava o varnosti z oceno tveganja

12. 6. 2020

Varnost in zdravje pri delu od doma

Avtor: Tanja Bohl
Nedavna izkušnja z epidemijo je številne delodajalce prisilila k začasni odredbi opravljanja dela od doma.Pravna podlaga za enostransko odreditev opravljanja dela na domu je 169. člen Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da se lahko v primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 10. 2018

Metodologija ocenjevanja tveganja

Metodologija ocenjevanja tveganja ni predpisana, vendarle pa mora izbrana metodologija zajeti vsa tveganja in nevarnosti, ki v procesu dela obstajajo. Zajeti mora tudi v vse pogoje in okoliščine dela za vse delavce ter za vse druge osebe, ki se lahko iz kateregakoli vzroka znajdejo v procesu dela. V praksi se ...
Samo za aktivne naročnike: