Mednarodni pravni viri

Predogled vsebine

Pravne osnove varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji izhajajo iz mednarodnih pravnih virov. Nekaj glavnih je povzetih v nadaljevanju:

Konvencija MOD št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini (Uradni list FLRJ, mednarodne pogodbe, št. 5/56)

Za delovanje inšpekcije za delo so zelo pomembna določila Konvencije ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj