Naloge inšpektorjev

Predogled vsebine

Inšpekcijski nadzor kot nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov je sistemska funkcija pri oblikovanju in izvajanju oblasti. Opravlja se po uradni dolžnosti. Potreben je v represivnem pogledu, vendar pomeni tudi močno preventivno in partnersko silo družbenega razvoja. Njegova značilnost je seveda avtoritarnost, oblastnost, vendar je namenjen ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj