Inšpektorji za kemikalije preverjajo nevarne kemikalije, ki se prodajajo na svetovnem spletu

05. 2. 2020

Preverba nevarnih kemikalij

Začeli so se inšpekcijski pregledi osmega velikega projekta Foruma* (REF-8). Namen projekta je preverjanje izvajanja REACH, CLP in Uredbe o biocidnih proizvodih v podjetih, ki v državah članicah in državah EGP prodajajo nevarne snovi, zmesi, izdelke in biocidne proizvode na svetovnem spletu.

Začeli so se inšpekcijski pregledi osmega velikega projekta Foruma*

REF-8, osmi veliki projekt Foruma je osredotočen na spletno prodajo snovi, zmesi, izdelkov in biocidnih proizvodov, njegova operativna faza pa bo potekala  do 31. decembra 2020. V projektu bo sodelovalo 29 držav.

Projekt bo osredotočen na  izdelke za  splošno rabo  in za poklicne uporabnike, ki so na voljo v spletnih trgovinah zasebnih podjetij in na tržnih platformah, kot sta Amazon in eBay.

Več na: https://www.gov.si/novice/2020-01-28-inspektorji-za-kemikalije-preverjajo-nevarne-kemikalije-ki-se-prodajajo-na-svetovnem-spletu/

Nazaj