Bolezni in poškodbe v številkah

17. 02. 2019

Promocija zdravja

Po podatkih ZZZS v Sloveniji dnevno izostane od dela zaradi bolezni ali poškodb skoraj 40.000 ljudi, nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela pa znašajo okoli 450 milijonov EUR na leto. Ob upoštevanju, da stroški nezgod in bolezni na delovnem mestu v državah EU okvirno znašajo 3 % bruto družbenega proizvoda, to v Sloveniji znese okoli 1.650 EUR na zaposlenega na leto oziroma eno povprečno slovensko plačo. Ker so stroški bolezni in slabega počutja zaposlenih visoki, jih je smiselno ocenjevati in obvladovati, kar pa je za večino delodajalcev izziv.

Pričakovane koristi promocije zdravja in dobrega počutja so zagotovo:

  1. zmanjšanje stroškov bolniških odsotnosti (povprečno 12–36 % v 3–5 letih) (KIMDPŠ, 2012),
  2. zmanjšanje stroškov prezentizma,
  3. visoka donosnost oziroma ekonomičnost naložb (2,5–4,8 EUR v 3–5 letih) (EU-OSHA, 2010),
  4. večja produktivnost do 20 % (EUROFOUND, 2011),
  5. boljše zdravje in počutje delavcev ter vodstva.

Povzeto iz Vodnik v stroške in donosnost promocije zdravja, dr. Klemen Podjed

Nazaj