V veljavi razširjen pogoj PCT

07. 9. 2021

Kje vse ga potrebujejo tudi stranke?

Od ponedeljka se skladno z v soboto sprejetim vladnim odlokom pogoj PCT širi na številne dejavnosti. Izpolnjevati ga bodo morale osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami, izkazati ga bo moral tudi uporabnik. PCT bo tako obvezen tudi za obisk frizerja, kozmetičarke, zdravstvenih ustanov in domov za starejše. Pogoja PCT med drugim ni treba izkazovati osebam, mlajšim od 12 let.

Kot je v soboto povedal minister za zdravje Janez Poklukar, kljub formalni uveljavitvi odloka z današnjim dnem pričakuje, da se bo odlok uveljavil postopno prek tedna in da ga bodo začeli izvajati v naslednjih sedmih dneh. Pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) bodo morale izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oz. so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in s tem nevarnost za zdravje.

Pogoja PCT NI TREBA dokazovati uporabnikom storitev: trgovinske dejavnosti po predpisih, ki urejajo trgovinsko dejavnost, – lekarn, – bencinskih servisov, – bank in zavarovalniških storitev, – pošte, – dostavne službe in osebnih prevzemov blaga ali hrane, – servisnih delavnic, tahografskih delavnic, nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil ter rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, kjer ni neposrednega stika z izvajalcem dejavnosti. 

Pogoj PCT bodo tako morali izpolnjevati zaposleni v zdravstvenih dejavnostih, dejavnostih vzgoje in izobraževanja, socialnovarstvenih in kulturnih dejavnostih. Enako bo veljalo za osebne asistente ter zaposlene v javni upravi in osebe, ki delajo v zavodih za prestajanje zapornih kazni, prevzgojnih domovih, centrih za tujce in varnih hišah.

Pogoj PCT bodo morali prav tako izpolnjevati taksisti, osebje v zaprtih žičniških napravah, policisti, občinski redarji in varnostno osebje, ki izvaja naloge na področju zagotavljanja javnega reda in varnosti. Veljal bo tudi pri izvajanju športnih dejavnosti, kolektivnem uresničevanju verske svobode, dejavnostih ponujanja blaga in storitev, dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil ter pri izvajanju strokovnih izobraževanj in usposabljanj.

Kje torej PCT potrebujejo tudi uporabniki storitev? 

V Uradnem listu najdemo seznam storitev, pri katerih bo moral PCT izpolnjevati tudi uporabnik. 

PCT dokazujejo osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti v Republiki Sloveniji iz 1. do vključno 11. točke prvega odstavka prejšnjega člena, to pa so: 

 1. zdravstvena dejavnost, 
 2. dejavnost vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih, 
 3. socialnovarstvena dejavnost, 
 4. kulturne dejavnosti, 
 5. dejavnost verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja pri kolektivnem uresničevanju verske svobode,
 6. dejavnost ponujanja in prodaje blaga in storitev, 
 7. dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 8. dejavnost izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj,
 9. dejavnost izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju letalstva in pomorstva v RS
 10. dejavnost športnih programov, športnih tekmovanj ter šprtno-rekreativnih dejavnosti v zaprtih prostorih,
 11. dejavnost izvajanja usposabljanj in preverjanja znanja na področju zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva in detektivske dejavnosti v RS.

Pogoj PCT bodo morali izpolnjevati še uporabniki zavodov za prestajanje zapornih kazni, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov, zavodov izvajalcev socialnovarstvenih storitev, ki ponujajo možnost nastanitve, prav tako pa športniki ob izvajanju kontaktnih športov, uporabniki zaprtih žičniških naprav, obiskovalci in spremljevalci pacientov ter obiskovalci zavodov za prestajanje zapornih kazni in prevzgojnih domov. Osebam, ki ne bodo izpolnjevale pogoja PCT, uporaba storitve ali udeležba oz. prisotnost pri izvajanju dejavnosti ne bo dovoljena.

Komu PCT-pogoja ni treba izpolnjevati? 

PCT-pogoja ni treba izpolnjevati: 

 1. osebam, ki so mlajše od 12 let, 
 2. osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 
 3. uporabnikom storitev: – trgovinske dejavnosti po predpisih, ki urejajo trgovinsko dejavnost, – lekarn, – bencinskih servisov, – bank in zavarovalniških storitev, – pošte, – dostavne službe in osebnih prevzemov blaga ali hrane, – servisnih delavnic, tahografskih delavnic, nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil ter rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, kjer ni neposrednega stika z izvajalcem dejavnosti. 

Omejitve iz tega člena ne veljajo v primerih nujne oskrbe, zagotavljanja javnega reda in varnosti, medicinske pomoči ter zaščite in reševanja, je še zapisano v Uradnem listu. 

Vir: 24 ur Novice

Nazaj