Zaščita pred azbestom pri delu: Svet EU glasoval za zmanjšanje mejnih vrednosti izpostavljenosti

24. 10. 2023

Svet EU je 23. 10. 2023 formalno sprejel nova pravila o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu. Z direktivo se posodabljajo obstoječa pravila v skladu z najnovejšim znanstvenim in tehnološkim razvojem.

Posodobljena pravila znatno znižujejo trenutno veljavne mejne vrednosti za azbest in zagotavljajo natančnejše načine za merjenje ravni izpostavljenosti azbestu na podlagi elektronske mikroskopije, ki je sodobnejša in natančnejša metoda.

Določajo tudi boljše preventivne in zaščitne ukrepe, na primer pridobitev posebnih dovoljenj za odstranjevanje azbesta in preverjanje prisotnosti azbesta v starejših stavbah pred začetkom rušenja ali vzdrževalnih del. To je še toliko bolj pomembno glede na cilj EU o spodbujanju energetske prenove v EU, v okviru katere bi lahko do leta 2030 prenovili do 35 milijonov stavb.

"Azbest je zelo nevarna snov in skoraj dve desetletji po tem, ko je bil v EU prepovedan, še vedno glavni vzrok poklicnega raka. Z novo, danes sprejeto direktivo lahko po zaslugi pogajanj, zaključenih med švedskim predsedovanjem, bolje zaščitimo delavce v EU in se varno lotimo prenavljanja naših stavb, da bi postale bolj zelene in energijsko učinkovite."
Yolanda Díaz Perez, vršilka dolžnosti druge podpredsednice španske vlade ter ministrice za delo in socialno ekonomijo

Ozadje in naslednji koraki

Komisija je 28. septembra 2022 kot del svežnja, katerega cilj je državljanom in državljankam EU zagotoviti prihodnost brez azbesta, objavila predlog za revizijo zakonodaje o izpostavljenosti azbestu na delovnem mestu. Švedsko predsedstvo Sveta je 27. junija 2023 doseglo začasni dogovor o tej zadevi z Evropskim parlamentom. Evropski parlament je za posodobljena pravila glasoval na plenarnem zasedanju 3. oktobra 2023.

Z današnjim sprejetjem v Svetu je bil storjen zadnji korak v zakonodajnem postopku. Nova direktiva bo začela veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Države članice bodo imele na voljo dve leti, da v svojo nacionalno zakonodajo vključijo vse določbe direktive, razen uvedbe elektronske mikroskopije kot metode merjenja, za kar jim bo na razpolago šest let. Ob koncu teh šestih let bodo morale izbrati tudi med dvema mejnima vrednostma izpostavljenosti (odvisno od tega, ali štejejo tanka vlakna ali ne).

Nazaj