Kako je s financiranjem zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti?

30. 3. 2021 | Avtor: Janja Perme

Predogled vsebine

Dne 15. 2. 2021 je bil sprejet Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje in izobraževanja. Pravilnik je stopil v veljavo z 20. 2. 2021.

Pravilnik je bil sprejet na podlagi 101. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), ki določa, da se zagotavlja financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov za izvajalce storitev na področju vzgoje in izobraževanja ter znanosti iz sredstev proračuna Republike Slovenije ali iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije, in da se sredstva izvajalcem zagotavljajo na podlagi metodologije, ki jo sprejme minister, pristojen za področje vzgoje, izobraževanja in znanosti.

Pravilnik podrobneje določa, kdo so upravičenci do financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov, kakšna so merila za financiranje, kateri so upravičeni stroški zaščitne opreme in dezinfekcije, kako se določi mesečni obseg sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec, v katerih primerih lahko pride do vračila sredstev in kakšno je obdobje financiranja zaščitnih sredstev.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj