Osebna varovalna oprema

30. 3. 2021

Kako je s financiranjem zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti?

Avtor: Janja Perme
Dne 15. 2. 2021 je bil sprejet Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje in izobraževanja. Pravilnik je stopil v veljavo z 20. 2. 2021.Pravilnik je bil sprejet na podlagi 101. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 12. 2020

Osebna varovalna oprema za varovanje različnih delov telesa

VAROVANJE OČI IN OBRAZA Osebna varovalna oprema za varovanje oči in obraza se mora obvezno uporabljati vsepovsod, kjer obstaja možnost poškodb ali zdravstvenih okvar oči in obraza zaradi: mehanskih nevarnosti svetlobnih nevarnosti (prah, leteči delci žaganja, skobljanja, rezkanja, piljenja, brušenja, vrtanja, struženja, dela z vakuumom ali z zrakom pod pritiskom); ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 9. 2020

Navodila za uporabo Direktive o osebni zaščitni opremi 3.del

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, KI JO DOBAVI PROIZVAJALECDokumentacija iz člena 8(1) mora vsebovati vse ustrezne podatke o sredstvih, ki jih je uporabil proizvajalec za zagotovitev, da osebna varovalna oprema izpolnjuje osnovne zahteve, ki se nanašajo nanjo.Pri vzorcih osebne varovalne opreme iz člena 8(2) mora dokumentacija vsebovati še zlasti:proizvajalčevo tehnično ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 5. 2020

Navodila za uporabo Direktive o osebni zaščitni opremi 2.del

OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE ZAHTEVESPLOŠNE ZAHTEVE, KI VELJAJO ZA VSO OSEBNO VAROVALNO OPREMOOsebna varovalna oprema mora zagotavljati ustrezno varovanje pred vsemi nevarnostmi, ki se lahko pojavijo.Načela načrtovanjaErgonomijaOsebna varovalna oprema mora biti načrtovana in izdelana tako, da lahko uporabnik v predvidljivih okoliščinah uporabe, za katere je ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 3. 2020

Navodila za uporabo direktive o osebni zaščitni opremi

Vključujemo spremembe z Direktivo 93/68/EGS, 93/95/EGS, 96/58/ES ter Uredbo ES 1882/2003 in Popravkom UL L 324 z dne 14. 12. 2012 PODROČJE UPORABE, DAJANJE NA TRG IN PROST PRETOK Ta direktiva se uporablja za osebno varovalno (zaščitno) opremo, v nadaljevanju imenovano tudi oprema. Določa pogoje, ki urejajo dajanje te opreme ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 3. 2019

Nepravilnosti in kršitve v zvezi z osebno varovalno opremo

Iz zadnjega letnega poročila IRSD1 je razvidno, da so v letu 2017 inšpektorji za delo ugotovili 1395 nepravilnosti v zvezi z osebno varovalno opremo (2016: 1592 in 2015: 1661). Največ se jih je nanašalo na splošne obveznosti delodajalca glede ustreznosti osebne varovalne opreme, ki so jo delavci dobili v ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 10. 2018

Razvrstitev osebne varovalne opreme po kategorijah

Kategorija I – enostavna: uporabnika varuje pred majhnimi tveganji; proizvajalec predvideva, da uporabnik lahko sam oceni stopnjo zagotovljenega varovanja pred minimalnimi tveganji in da lahko varno in pravočasno sam ugotovi učinke teh tveganj, če so postopni. V to kategorijo spada oprema za varovanje pred: površinskimi mehanskimi poškodbami, čistilnimi sredstvi z ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 10. 2018

Predpisi, ki se nanašajo na osebno varovalno opremo

ZA PROIZVAJALCE OVO: Direktiva Sveta 89/686/EGS; Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11). ZA UPORABNIKE OVO: Direktiva Sveta 89/656/EGS; Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/1999, 39/2005).
Samo za aktivne naročnike:
02. 10. 2018

Pravice in dolžnosti delavcev

Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varno in zdravo delo. Zato mora delodajalec izvajati vse ukrepe, ki varujejo delavce pred enim ali več istočasnimi tveganji. Med temi ukrepi je tudi zagotavljanje osebne varovalne opreme (OVO), ki ustreza dejanskim razmeram in tveganjem na delovnem mestu. Pravice: ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 10. 2018

Obveznosti delodajalcev

Kaj morajo zagotoviti uporabniki (delodajalci) v zvezi z osebno varovalno opremo? Delodajalec je dolžan upoštevati eno od temeljnih načel za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, in sicer mora pri izvajanju ukrepov dajati prednost kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi. Zagotovitev osebne varovalne opreme kot individualni ukrep je torej zadnji izmed ...
Samo za aktivne naročnike: