Navodila za uporabo direktive o osebni zaščitni opremi

11. 3. 2020 | Avtor: Darko Dajčman, ing. stroj.

Predogled vsebine

Vključujemo spremembe z Direktivo 93/68/EGS, 93/95/EGS, 96/58/ES ter Uredbo ES 1882/2003 in Popravkom UL L 324 z dne 14. 12. 2012

PODROČJE UPORABE, DAJANJE NA TRG IN PROST PRETOK

Ta direktiva se uporablja za osebno varovalno (zaščitno) opremo, v nadaljevanju imenovano tudi oprema. Določa pogoje, ki urejajo dajanje te ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj