Nepravilnosti in kršitve v zvezi z osebno varovalno opremo

Predogled vsebine

Iz zadnjega letnega poročila IRSD1 je razvidno, da so v letu 2017 inšpektorji za delo ugotovili 1395 nepravilnosti v zvezi z osebno varovalno opremo (2016: 1592 in 2015: 1661). Največ se jih je nanašalo na splošne obveznosti delodajalca glede ustreznosti osebne varovalne opreme, ki so jo ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj