Predpisi, ki se nanašajo na osebno varovalno opremo

Predogled vsebine

ZA PROIZVAJALCE OVO:

  • Direktiva Sveta 89/686/EGS;
  • Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11).

ZA UPORABNIKE OVO:

  • Direktiva Sveta 89/656/EGS;
  • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/1999, 39/2005).
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj