Pravice in dolžnosti delavcev

Predogled vsebine

Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varno in zdravo delo. Zato mora delodajalec izvajati vse ukrepe, ki varujejo delavce pred enim ali več istočasnimi tveganji. Med temi ukrepi je tudi zagotavljanje osebne varovalne opreme (OVO), ki ustreza dejanskim razmeram in tveganjem na delovnem mestu.

...
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj