Napotki za izvajanje praktičnih usposabljanj za evakuacijo

13. 12. 2018

Predogled vsebine

Zakonodajalec je določil, da mora delodajalec v objektih, kjer je treba izdelati načrt evakuacije, vsako leto tudi izvesti praktično usposabljanje zaposlenih za izvajanje evakuacije. Obveza izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije ne pomeni, da moramo izvesti praktično vajo evakuacije iz objekta. Za evakuacijo se lahko praktično usposobimo tudi tako, ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj