Delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov

24. 3. 2021 | Avtor: Tanja Bohl

Predogled vsebine

V tekstu je obravnavano delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov, in sicer opisuje določbe, ki se nanašajo na obveznosti delodajalca do sindikata, obveznost do obveščanja sindikata, ureja položaj sindikalnega zaupnika, varstvo sindikalnih zaupnikov v primeru prenosa, varstvo sindikalnega zaupnika in obveznost delodajalca glede obračunavanja sindikalne članarine. Poleg obravnavanih členov ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj