Naloge strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu glede usposabljanja

Predogled vsebine

Naloge strokovnega delavca pri delodajalcu, kot jih določa zakon, so:

  1. svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo;
  2. svetuje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja;
  3. usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj;
  4. izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti;
  5. opravlja obdobne preiskave ...
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj