Notranji pravni viri o varnosti in zdravju pri delu

Predogled vsebine

Notranji pravni viri s tega področja so vsi tisti pravni viri, ki določajo pravila v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu v Republiki Sloveniji. Delijo se na državne in avtonomne.

DRŽAVNI (HETERONOMNI) pravni viri so tisti, za sprejemanje katerih ima pooblastilo država ali njeni organi. To so ustava, ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj