Program strokovnega izpita

Predogled vsebine

Strokovni izpit (tudi samo splošni del strokovnega izpita) obsega pisni in ustni del.

Program splošnega dela strokovnega izpita:
  1. Pravna ureditev področja varnosti in zdravja pri delu
  • klasifikacija pravnih virov,
  • zakon o varnosti in zdravju pri delu,
  • podzakonski akti o varnosti in zdravju pri delu ...
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj