Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

03. 3. 2023 | Avtor: Alen Kitek

Predogled vsebine

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/14) določa osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino ter način njenega obračunavanja in plačevanja, obveznost plačevanja, zavezance in plačnike okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke.

Okoljske dajatve se ne plačuje za odpadke, ki se jih uporabi za prekrivanje odlagališča v skladu s 33. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2).

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj