Delo med vnaprej odobrenim bolniškim staležem

23. 4. 2024 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje:

Primer: Delavec ima s strani osebnega zdravnika odrejeno bolniško odsotnost, ta pa pride med trajanjem bolniške za krajši čas opraviti nekatera (nujna) dela.

Ali je to sploh zakonito? Kako je z obračunom nadomestila plače oz. plače za čas opravljanja dela (med trajanjem bolniškega staleža)? Ali je potem potrebna sprememba bolniškega lista (eBOL)? Kako je v tem primeru z drugimi nadomestili (refundacija stroškov prihoda na delo, malica)?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj