Neustrezno opremljen stroj - kdo je kriv za nezgodo, če pride do nje?

25. 5. 2023 | Avtor: Darko Dajčman, ing. stroj.

Vprašanje:

Kdo odgovarja za delovno nesrečo v primeru neustrezno opremljenega stroja?

Montiramo stikala za vklop transporterjev namenjenih predvsem za spravilo žit na kmetijah. Stroje oziroma transporterje pa izdeluje drug podjetnik in jih nato prodaja. Če opremimo stroj brez ustrezne zaščite (glavno stikalo, sistem proti samodejnemu ponovnemu vklopu v primeru izpada električne napetosti, gobice za izklop v sili..), seveda prihranimo na stroških. Kaj se zgodi v primeru delovne nesreče na takem neustrezno opremljenem stroju. Kdo je odgovoren: mi kot izvajalec elektro instalacije na tem stroju ali proizvajalec stroja (ki prav tako mora poznati varnostne sisteme) in ki potem tak stroj tudi proda kot celoto?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj