Ocenitev tveganja za zahtevano osebno varovalno opremo

Vprašanje:

Pri izdelavi kemične ocene tveganja po modificirani AUVA metodi se ocenjuje tudi delovni proces. Imamo težave pri ocenitvi tveganja za organizacijo dela – zahtevana osebna varovalna oprema. Namreč osebna varovalna oprema iz varnostnega lista, ki se zahteva pri uporabi določene snovi/zmesi se razlikuje od naše osebne varovalne opreme v praksi (delovni proces). Primer: za določeno zmes se zahteva ob povečani izpostavljenosti uporaba dihalnega aparata, ampak mi ga v praksi nimamo, namreč izpostavljenost je 1x na dan, kratka. Ali torej ocenimo glede na zahtevano ali dejansko osebno varovalno opremo?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj