Razvrstitev snovi kot nevarno snov

Vprašanje:

V varnostnem listu imamo snov razvrščeno kot nenevarno. Ob preverjanju na ECHA strani smo ugotovili, da za to snov obstajata dve harmonizirani razvrstitvi (nenevarna – naša in nevarna - sum na kancerogenost, dražilno ter druge nevarnosti). Ali v primeru, ko proizvajalec registrira snov kot nenevarno, mi obravnavamo kemikalijo kot nevarno, ali lahko zahtevamo obrazložitev od proizvajalca zakaj je prišlo do tega?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj