Zamenjava krmilja stroja

25. 5. 2023 | Avtor: Darko Dajčman, ing. stroj.

Vprašanje:

Zanima nas, ali so kakšne zakonske ovire pri zamenjavi krmilja stroja. Zdaj uporabljamo Siemensovo krmilje S5-115, ki je že zastarelo in zanj ne obstajajo več rezervni deli (CPU, vhodne/izhodne kartice ...). Zastarelo krmilje bi nadomestili z novejšim Siemens S7-1500. V mehaniko stroja ne bi posegali. Zamenjavo bi opravilo zunanje podjetje, ki bi tudi izdelalo potrebno tehnično dokumentacijo (stikalni načrt). Kako je zdaj z izjavo o skladnosti? So kakšne omejitve? Varovanje stroja ostane enako kot doslej.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj